Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

 

W wyniku rozstrzygnięcia   II  otwartego  konkursu  ofert   na   realizację   zadania   publicznego  z  zakresu  kultury,   przyznane  zostały następujące dotacje:

 

 Na zadanie:  Przedsięwzięcia kulturalne   (kwota w budżecie  12.500 zł.)

 

    

  1. Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego na zadanie pod nazwą: Prowadzenie zespołów muzycznych – dotację w wysokości 2.786,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Tańca Wena na zadanie pod nazwą: Zatańcz z nami – kibicuj drużynie, zobacz jak tańczę, spróbuj i Ty – dla mieszkańców  Miasta i Gminy Olkusz  - dotację w wysokości  2.500,00 zł.

 

  1. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Olkuszu na zadanie pod tytułem: „Odczyty, prelekcje, wieczory autorskie, koncerty” - dotację w wysokości 1.300,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieży Olkuskiej „SIMO” w Olkuszu na zadanie: Olkusz w latach PRLu – jak żyli nasi rodzice  - dotację w  wysokości 1.914,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie Targowa 76 ul.Harcerska 5/4 91-710 Łódź  na zadanie :  W czynie społecznym. Dokument – tekst – peformans   -  dotację w wysokości  1000,00 zł.

 

  1. Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz” na zadanie „Kultura na Ziemi Olkuskiej” -   dotację w wysokości  3.000,00 zł.