Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logo

 

„Realizujemy zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie”

          

Gmina Olkusz wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie zadania pn. „Profilaktyka zdrowotna uczniów Szkół Podstawowych w 2018 roku”. Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               w Krakowie została przyznana dotacja w wysokości 20% faktycznych kosztów kwalifikowanych zadania.  Efektem ekologicznym Zadania jest profilaktyka zdrowotna dzieci z terenu województwa małopolskiego o przekroczonych standardach jakości środowiska. Z wyjazdu na „zieloną szkołę” skorzystało  200 uczniów z 5 szkół podstawowych. Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 9 maja do 20 czerwca 2018 roku. Uczniowie przebywali na terenach nadmorskich, gdzie realizowano program dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczy, program profilaktyki zdrowotnej oraz edukacji ekologicznej.