Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207

w dniach od  13.07.2018r. do 24.08.2018r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

- działka nr 775/29 o  pow. 0,0825 ha, położona w Olkuszu przy ul. Długiej, objęta księgą wieczystą KR1O/00040127/2,

- działka nr 599/62 o pow. 0,6110 ha, położona w Olkuszu przy ul. Długiej ( obr. Pomorzany )

   objęta księga wieczysta KR1O/00047850/8,

- działka nr 597 o pow. 0,3360 ha, położona w Olkuszu przy ul. Długiej ( obr. Pomorzany), objęta księgą wieczystą KR1O/00047850/8

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego : działka nr 775/29 znajduje się terenie ozn. symb. „C4.P-U” –  opisanym jako: „ Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej” , działki nr 599/62 i 597 znajdują się w trenie ozn. symb. „C3.US” -opisanym jako: „ Tereny usług sportu i rekreacji”,

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie

do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa z dniem 24.08.2018r.  

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00  w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.