Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

OGŁOSZENIE

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. „Wyposażenie oraz prowadzenie Dziennego Domu Senior + dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+ do 31 grudnia 2021r.” dotację otrzymało:

Stowarzyszenie Caritas Diecezji Sosnowieckiej z siedzibą 41-200 Sosnowiec , ul. Korczaka 5 w wys. w 2018r. – 140.000,00 zł,  2019r. - 270.000,00 zł , 2020 r.- 270.000,00 zł, 2021r.- 270.000,00 zł.