Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Firma Michał Cichoń PRO STUDIO zaprasza do udziału w projekcie pt. „Postaw na rozwój – zwiększ możliwość” nr PRMP.08.02.00-12-0072/18  realizowanego w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i budżetu Państwa.

Wsparcie skierowane jest do osób zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) należących do co najmniej jednej z grup:

  • Osoby powyżej 50 roku życia
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Osoby o niskich kwalifikacjach
  • Kobiety
  • Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 roku życia

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 31.05.2020 r.

 

Oferujemy:

-        BEZPŁATNE SZKOLENIA DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB – np. komputerowe, język angielski, sprzedawca, pracownik biurowy, wózki widłowe, grafika komputerowa, profesjonalne utrzymanie czystości;

-        STYPENDIUM SZKOLENIOWE - 6,65 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu

-        PŁATNE STAŻE ZAWODOWE - 3-miesięczne oraz możliwość zatrudnienia po stażu

-        WSPARCIE DORADCY KLIENTA I DORADCY ZAWODOWEGO, POŚREDNIKA PRACY, TRENERA ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO,

-        PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE i COACHING

-        DODATKOWE FORMY WSPARCIA – dostosowane indywidualnie do każdego uczestnika

Ponadto zapewniamy:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały na zajęcia,
  • poczęstunek podczas zajęć,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną
  • opiekę personelu

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Liczba miejsc jest ograniczona.