Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wyspecjalizowana kadra oraz nowocześnie wyposażone sale już od listopada tego roku będą do dyspozycji mieszkańców powyżej 60 roku życia w Dziennym Domu Seniora w Olkuszu. Na jego wyposażenie oraz prowadzenie Gmina Olkusz otrzymała dofinansowanie ze środków Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W wyniku otwartego konkursu ofert zadanie to powierzone zostało do realizacji Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Dom Seniora

- Mamy wiele pomysłów na prowadzenie działań aktywizujących naszych mieszkańców – zarówno tych najmłodszych, jak i nieco starszych. Szczególnie cieszy, gdy na ich realizację udaje nam się pozyskiwać dofinansowanie. Ośrodek wsparcia dziennego jest idealną propozycją dla tych Seniorów, którzy na co dzień mogą czuć się osamotnieni, poszukiwać pomocy w bieżących problemach, czy też chcących poszerzać swoje zainteresowania – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Dom Seniora

W poniedziałek 23 lipca burmistrz Roman Piaśnik i dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej ks. Tomasz Folga podpisali umowę na wyposażenie oraz prowadzenie Dziennego Domu Senior+ dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Zgodnie z jej zapisami, do końca października Caritas wyposaży obiekt przy ul. Żuradzkiej 16 w urządzenia i meble niezbędne do prowadzenia placówki ze świetlicą, salą multimedialną, kuchnią, pokojem zabiegowo-pielęgniarskim, szatnią, pomieszczeniami do terapii indywidualnej i poradnictwa oraz zwiększenia i utrzymania aktywności ruchowej - rehabilitacją, odpoczynku, a także pralnią i suszarnią.

Dom Seniora

- Jest to pierwsza taka inicjatywa w Olkuszu i bardzo się cieszę, że udało się nam ją doprowadzić do szczęśliwego "początku". Caritas na ten cel pozyskała i wydatkowała prawie 500 000 zł. Nie byłoby to możliwe bez naszych przyjaciół: Fundacji TIMKEN, Caritas Polska, PPUH DOLOMIT, Grupie Sylikaty Sp. z o.o. czy Superdrew z Olkusza. Dzienny Dom dla Osób Starszych będzie wyjątkowym miejscem dla osób w wieku 60+, pragnących spędzić czas w przyjaznym towarzystwie oraz spokojnych warunkach umożliwiających relaks, rozwój i wsparcie – komentuje ks. Tomasz Folga, dyrektor Caritas Diecezji Sosnowieckiej, który – przy okazji podpisania umowy – zaprezentował pomieszczenia gotowe do umeblowania na potrzeby powstającego Dziennego Domu Senior+.

Dom Seniora

W ramach programu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 uczestnicy będą mogli liczyć na opiekę i wsparcie personelu oraz innych specjalistów, pomoc w czynnościach dnia codziennego, gorący posiłek, różnorodne programy aktywizacji ruchowej i umysłowej oraz możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych. Już teraz wiadomo też, że zajęcia będą obejmowały organizację wyjazdów o charakterze kulturalnym oraz udział we wspólnych uroczystościach okolicznościowych, w tym urodzinach czy wigilii.

Dom Seniora

Rekrutacją do Dziennego Domu Senior+ zajmie się Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu. Rozpocznie się ona po wakacjach. Gmina Olkusz otrzymała na to zadanie wsparcie w wysokości 80 000 zł, które pozwoli na zakup niezbędnego wyposażenia. 20 000 zł wkładu własnego pokrywa budżet Gminy Olkusz. Ośrodek mieścić się będzie w budynku przy ul. Żuradzkiej 16, który gmina Olkusz oddała Caritas w użyczenie.

Dom Seniora