Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

1 sierpnia, punktualnie o godzinie 17:00, cała Polska zatrzymała się, by symbolicznie okazać pamięć o Powstaniu Warszawskim, którego 74. rocznicę obchodziliśmy w tym roku. Olkuszanie zgromadzili się na Starym Cmentarzu, by solidarnie oddać cześć bohaterom walki o wolną Polskę. „Każda rocznica tego wydarzenia jest dla nas wszystkich szczególnym momentem, abyśmy mogli wszyscy na chwilę zatrzymać się i zastanowić, co możemy zrobić dla naszego kraju, aby te wydarzenia naszych przodków nie zostały zmarnowane” – podkreślał znaczenie obchodzonej uroczystości Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Godzina W

Uroczystości na Starym Cmentarzu rozpoczęły się w Godzinę „W”, której kryptonimem nazywany jest dokładny moment rozpoczęcia w Warszawie akcji „Burza”, czyli Powstania Warszawskiego. Po chwili głos zabrał burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.

Godzina W

- Powstanie Warszawskie jest dla wszystkich Polaków historycznym symbolem heroicznej walki o ojczyznę. Każda rocznica tego wydarzenia jest dla nas szczególnym momentem, abyśmy mogli wszyscy na chwilę zatrzymać się i zastanowić, co możemy zrobić dla naszego kraju, aby te wydarzenia naszych przodków nie zostały zmarnowane. Z perspektywy obecnego pokolenia tamte wydarzenia są nie do wyobrażenia: głód, bieda, choroby i czyhająca na każdym kroku śmierć, towarzyszyły Polakom każdego dnia. Dziś, w 74. rocznicę Powstania Warszawskiego składamy hołd tym, którzy w nieludzkich warunkach mieli w sobie tyle siły, aby walczyć o swój kraj. Dzięki nim możemy żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Pamięć i chwała Bohaterom! – mówił włodarz Olkusza.

Godzina W

O miejscu spotkania – obelisku upamiętniającym Powstanie Warszawskie – opowiedział społeczny opiekun Starego Cmentarza druh Ryszard Kowal. Podziękował również wszystkim zaangażowanym w organizację uroczystości rocznicowych w ostatnich latach.

Godzina W

Zebrani odmówili też modlitwę w intencji Powstańców, poległych w działaniach wojennych, kapłanów, mieszkańców Warszawy, represjonowanych oraz za Ojczyznę. Poprowadził ją ks. prałat Mieczysław Miarka, proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu.

Godzina W

Przed złożeniem kwiatów odczytano Apel Pamięci: „W 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, my potomni – w hołdzie poległym, pomordowanym, zaginionym i zmarłym żołnierzom polskim walczącym w II wojnie światowej i w okresie powojennym, stajemy do uroczystego Apelu Pamięci na Starym Cmentarzu w Olkuszu. W skupieniu i zadumie przywołujemy pamięć wszystkich rodaków, dla których Ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym, a swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła…". Na Starym Cmentarzu rozlegały się dumne okrzyki „chwała bohaterom”, „polegli na polu chwały!”, „zginęli śmiercią męczeńską”, „cześć ich pamięci”. Po apelu kompania honorowa 6. batalionu logistycznego z 6. Brygady powietrznodesantowej z Krakowa wykonała salwę honorową.

Godzina W

Zgromadzeni na uroczystości swoją pamięć o Powstańcach okazali również złożeniem kwiatów. Uczyniły to delegacje miasta, na czele z burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz Romanem Piaśnikiem i przewodniczącym Rady Miejskiej w Olkuszu Janem Kucharzykiem, organizacji społecznych, kombatanckich i politycznych, w tym z Panią poseł na Sejm RP Lidią Gądek oraz przedstawiciele mieszkańców.

Godzina W

Godzina W

Na zakończenie odegrano sygnał „Śpij Kolego”.

Godzina W

Godzina W

Uroczystość zorganizowali: burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej koło Olkusz, Hufiec ZHR w Olkuszu przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu.

Godzina W