Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku, obrębów ewidencyjnych Gorenice, Niesułowice, Osiek, Pazurek, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół i Żurada”,

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.2017.788 t.j. z dnia 2017.04.14 z późn. zm.) -  w dniach od  20.08.2018 r. do 18.10.2018 r. w Urzędzie  Miasta i Gminy w Olkuszu ul. Rynek 1, wyłożony będzie do publicznego wglądu „Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa na okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2028 roku, obrębów ewidencyjnych Gorenice, Niesułowice, Osiek, Pazurek, Witeradów, Zawada, Zederman, Zimnodół i Żurada”, wykonany przez Krameko Sp. z o. o. ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków (tel.: 12 294 52 20) na zlecenie Starosty Olkuskiego.

Z projektem planu można się zapoznać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi (pok. 323) w godzinach pracy Urzędu tj.: poniedziałek:  700 - 1700, wtorek-piątek: 700 - 1500.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu (tj. do dnia 19.09.2018 r.) zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

            Dodatkowo informuję, że wykonawca projektu planuje przeprowadzenie konsultacji planu w dniu 12.09.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu w godz. od 900 -1400.

 

Z up. Burmistrza

Miasta i Gminy Olkusz

Bożena Krok

Z-ca Burmistrza