Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu realizuje w 2018 r. następujące projekty „OLKUSKA BIBLIOTEKA – FABRYKA CZYTELNICZYCH INSPIRACJI” - zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki. We wrześniu, październiku i listopadzie zostaną zorganizowane kolejne działania tzn.: spotkania autorskie z Przemysławem Wechterowiczem i Małgorzatą Karoliną Piekarską, warsztaty (literackie z Melanią Kapelusz, twórczego pisania z Łukaszem Jaroszem, plastyczne z Anną Płachecką oraz warsztaty pt. „Zaprogramuj się na czytanie” łączące promocję czytelnictwa z programowaniem) oraz oparta na literaturze dziecięcej fabularna gra terenowa LARP.  Zorganizowane zostanie również otwarte szkolenie na temat czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych przeznaczone dla rodziców, nauczycieli, bibliotekarzy oraz księgarzy i podnoszące ich umiejętności i kompetencje.

Kolejne zadanie:  „Wiem więcej, mogę więcej” - to projekt dofinansowany również ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Partnerstwo dla książki. Kolejne 4 szkolenia na temat obsługi programu GIMP oraz WordPress, zostaną zorganizowane we wrześniu br.

Projekt „Olkusz czasów Jana Jarno” ma na celu zaprezentowanie w zróżnicowanej i atrakcyjnej dla odbiorcy formie pamiętników Jana Jarno jako źródła informacji o historii Olkusza. Pierwszym elementem zadania będzie zeskanowanie zeszytów zawierających pamiętniki Jana Jarno z lat 1915-1917, a następnie opublikowanie skanów na stronie internetowej biblioteki, aby uczestnicy projektu dokonywali odczytów odręcznego pisma autora pamiętników i przesyłali je do Biblioteki. Po konsultacjach z historykami zostaną wykorzystane w publikacji książkowej.

Drugim punktem projektu będzie zorganizowanie konkursu "Olkusz czasów Jana Jarno". Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: filmowej, literackiej i plastycznej. Kategoria filmowa i literacka będzie adresowana do uczniów szkół średnich oraz klas IV-VIII szkół podstawowych. Kategoria plastyczna kierowana jest do klas I-III szkół podstawowych. Konkurs poprzedzony będzie warsztatami dla każdej z trzech kategorii. Na warsztatach tych uczestnicy dowiedzą się jak napisać scenariusz filmu, nakręcić dobre ujęcie, jakiego programu użyć do montażu filmu, jak napisać ciekawe opowiadanie? A najmłodsi uczestnicy warsztatów zapoznają się z fotografiami i dokumentami dotyczącymi Olkusza z lat 1915-1917. Zadaniem uczestników konkursu w kategorii filmowej będzie nakręcenie filmu, a w kategorii literackiej napisanie opowiadania których temat będzie bezpośrednio nawiązywał do pamiętników Jana Jarno. Uczniowie klas I-III w kategorii plastycznej będą mieli za zadanie stworzyć pracę plastyczną ukazującą Olkusz z lat 1915-1917.

Trzecim działaniem projektowym będzie wystawa planszowa pokazująca Olkusz z lat 1915-1917. Materiały fotograficzne i dokumenty do wykonania wystawy zostaną udostępnione przez Bibliotekę oraz instytucje będące partnerami projektu.

Kolejnym etapem projektu będzie opracowanie i wydanie publikacji książkowej oraz ulotki „Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno. 1915-1917”, która będzie m.in. zawierała przepisane zeszyty pamiętników Jana Jarno z lat 1915-1917. Zostaną w niej wykorzystanie odczyty ręcznego pisma dokonane przez uczestników projektu. Publikacja będzie także zawierała część popularnonaukową poświęconą życiu społeczeństwa olkuskiego, powstających lub funkcjonujących już instytucji, jak olkuska biblioteka, gimnazjum. Książka i ulotka zostanie wysłana do wszystkich szkół i bibliotek w powiecie olkuskim.

Na zakończenie projektu będzie zorganizowane otwarcie wystawy, połączone z finałem konkursu i prezentacją książki.