Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej pn. „Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”  przyznano dotację Stowarzyszeniu Klub Sportowy Flika  w Olkuszu, ul. Piotra Ściegiennego 4/15 w wysokości 7.000,00 zł.