Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Setki mieszkańców miały okazję wziąć udział w niecodziennej wystawie plac malarskich. Na olkuskim rynku swoje obrazy zaprezentowała znana olkuska malarka Irena Kiełtyka. Tematem przewodnim była olkuska Bazylika Mniejsza pw. Andrzeja Apostoła, ale wśród dorobku artystki znaleźć można było również martwe natury i hiperrealistyczne obrazy o przeróżnej tematyce.

Olkuska bazylika jest jednym z ulubionych obiektów przenoszonych na płótno przez Irenę Kiełtykę. Dziesiątki prac, jakie powstały z najbardziej znanym zabytkiem Srebrnego Miasta, pokazują piękno rodzinnego miasta artystki o różnych porach roku i porach dnia. Cieszą się one uznaniem zarówno wśród olkuszan, jak również osób mieszkających w innych zakątkach Polski, a nawet globu. Dochód ze sprzedaży prac zasili fundusz przeznaczony na renowację organów Hansa Hummla, renesansowego skarbu muzyki sakralnej. Będzie można je usłyszeć w nowym brzmieniu już tej jesieni.

Inicjatywa niecodziennej wystawy spodobała się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Duzi i mali olkuszanie chętnie podpatrywali Irenę Kiełtykę podczas malowania obrazu. – Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które odwiedziły moją plenerową pracownię. Spotkałam się z bardzo życzliwym przyjęciem mojej twórczości. Chciałabym również podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tej wystawy – mówi Irena Kiełtyka.

Urodzona w Olkuszu Irena Kiełtyka jest absolwentką prestiżowych uczelni artystycznych, na których doskonaliła swoje umiejętności. Studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem. Następnie wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjęła naukę w słynnej Art Students League w Nowym Jorku. Z tego okresu pochodzą jej najbardziej znane prace reprezentujące nurt hiperrealistyczny. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród i stypendiów, a jej obrazy były eksponowane podczas licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych, również w rodzinnym Olkuszu. 

Inicjatywę promowania twórczości Ireny Kiełtyki i zabytku, jakim jest olkuska bazylika, objął patronatem burmistrz Miasta i Gminy Olkusz Roman Piaśnik.