Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Trwają odbiory prac zaplanowanych do realizacji na ten rok. W ostatnim czasie do użytku oddano wiele wyczekiwanych na terenie miasta i sołectw inwestycji. Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5 najmłodsi olkuszanie będą mogli korzystać z nowego placu zabaw, a mieszkańcy ul. Krucza Góra cieszą się z kolejnego odcinka drogi. Inwestycje drogowe zakończone zostały też w Niesułowicach, Braciejówce, Gorenicach, Zawadzie, Zedermanie, Osieku, czy w Żuradzie.

SP5

- Prowadzimy wiele inwestycji, które mają służyć mieszkańcom miasta i gminy Olkusz. Sięgamy po środki z zewnątrz i docieramy do miejscowości, w których dziesiątki lat nie działo się nic. Przy spłacie kredytu nie możemy wszystkiego wykonać od razu, dlatego niektóre zadania etapujemy, by już teraz zacząć podnosić komfort życia mieszkańców. W kolejnych latach rozpoczęte już, wielomilionowe zadania będą sukcesywnie kontynuowane. Takim soposobem docieramy z pracami do każdego osiedla i do każdego sołectwa, którego infrastruktura wymaga modernizacji – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Fantastyczny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Olkuszu już cieszy najmłodszych mieszkańców. Zestaw zabawowy Marina z podwójną huśtawką został osadzony na bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej. Wartość inwestycji to blisko 90 tys. złotych.

SP5

Zupełnie nowe boisko do koszykówki powstało obok Szkoły Podstawowej Nr 9 w Olkuszu. Poza demontażem istniejących urządzeń, wykonano m.in. nową bezpieczną nawierzchnię z poliuretanu i zainstalowano nowe regulowane konstrukcje do koszykówki. Całość prac kosztowała prawie 105 tys. złotych.

SP5

SP5

Nowym odcinkiem nawierzchni asfaltowej cieszą się już mieszkańcy ul. Krucza Góra. Za ponad 160 tys. złotych wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, profilowanie i zagęszczenie koryta drogi, podbudowę, regulację urządzeń infrastruktury technicznej i warstwy wiążącą oraz ścieralną z betonu asfaltowego.

SP5

Po kilkudziesięciu latach zastoju inwestycyjnego na gminnych drogach, dużo dzieje się w tym temacie w ostatnich czterech latach w Niesułowicach. Ostatnio zakończono kolejny etap prac na ul. Wiejskiej, ul. Stary Gościniec i ul. Wozowej. Tylko tegoroczne prace kosztowały ponad 110 tys. złotych.

SP5

Znaczną poprawę infrastruktury drogowej odczują również mieszkańcy Braciejówki, gdzie – na zlecenie burmistrza Romana Piaśnika – utwardzona została część drogi łączącej ul. Dworską  z Kolonią Zimkówka oraz wykonano odcinek drogi transportu rolnego. Nową nawierzchnię mają również drogi prowadzące do pól w Gorenicach, Zawadzie, Zedermanie, Osieku i Żuradzie. Prace te kosztowały blisko 181 tys. złotych. Prawie 107 tys. złotych pochodzi z dotacji uzyskanej w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

SP5

SP5

SP5

SP5