Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W ostatni czwartek września, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie, odbyła się Gala Sportowa Polska. To wyjątkowe sportowe wydarzenie gromadzi w jednym miejscu przedstawicieli samorządów oraz znane postacie ze świata sportu. Jest to również okazja do uhonorowania tych, którzy wykazują się inicjatywą budowy infrastruktury sportowej. Kapituła nagrody doceniła Gminę Olkusz, która została nagrodzona tytułem Inwestor na Medal. Symboliczny medal odebrał burmistrz Roman Piaśnik.

Inwestor na medal

- Do nagrody zostaliśmy nominowani przez Marszałka Województwa Małopolskiego za nasz udział w  projekcie „Małopolskie boiska”. W ubiegłym roku do użytku oddaliśmy nowoczesny kompleks boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu, który kosztował ponad 1,5 mln zł. Jedną trzecią tej kwoty pozyskaliśmy w formie dofinansowania. Otrzymane wyróżnienie świadczy o uznaniu Olkusza nie tylko za tę cenną i dobrze wykonaną inwestycję, ale także za skuteczność w aplikowaniu o środki na infrastrukturę sportową – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Inwestor na medal

Jak czytamy w oficjalnym uzasadnieniu, Gmina Olkusz i Burmistrz Miasta i Gminy Roman Piaśnik zostali docenieni za efektywny udział w ważnym projekcie Województwa pn.: „Małopolskie boiska”, polegającym na wymianie nawierzchni urazogennych na bezpieczne i nowoczesne w ramach cennej inicjatywy przebudowy wielofunkcyjnych przyszkolnych boisk sportowych, a także za całokształt dotychczasowych działań na rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu BUDUJEMY SPORTOWĄ POLSKĘ.

W ramach zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Olkuszu” na zdegradowanym jeszcze niedawno terenie powstał kompleks boisk, który jest spełnieniem marzeń młodych sportowców – nie tylko z Pakuski. Dzieci i młodzież mogą korzystać z boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy sztucznej, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, gdzie można grać w koszykówkę i siatkówkę. Lekkoatleci z kolei mają do dyspozycji 72-metrową bieżnię trzytorową, zakończoną  zeskocznią do skoków w dal. W obrębie kompleksu powstały ciągi komunikacyjne i obszary zielone. Całość jest oświetlona i monitorowana.

Inwestor na medal

Boisko SP3

Boisko SP3

Patronat nad konkursem co roku sprawują urzędy marszałkowskie oraz Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Akademicki Związek Sportowy, Polski Związek Pływacki, Polski Związek Piłki Nożnej, Polski Związek Lekkiej Atletyki, Polski Związek Golfa, Polski Związek Kajakowy, Polski Związek Piłki Siatkowej, Polski Związek Zapaśniczy, Centralny Ośrodek Sportu, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Związek Województw RP, Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich, Business Centre Club, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA.

W ramach Programu „Promujemy Polską Architekturę”, do patronów honorowych konkursu dołączyli: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Stowarzyszenie Architektów Polskich RP, IBDiM, Izba Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego i stowarzyszenia branżowe oraz wszystkie wyższe uczelnie techniczne w kraju.

Inwestor na medal