Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Już niebawem w trzech sołectwach Gminy Olkusz pojawią się nowe obiekty, które uatrakcyjnią lokalną infrastrukturę rekreacyjną i sportową. Gmina Olkusz zdobyła kolejne środki zewnętrzne na realizację swoich planów. Kwota 1,3 miliona złotych dofinansowania pomoże wykonać projekty, których wartość szacowana jest na 2,2 miliona złotych. Burmistrz Roman Piaśnik otrzymał właśnie z rąk wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa promesy na dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsie

- Nasza dobra passa w pozyskiwaniu środków zewnętrznych nadal trwa. Tym razem zdobyliśmy dodatkowe pieniądze na zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie, nowe boiska w Kosmolowie i prace na zamku w Rabsztynie. Jestem przekonany, że każde z tych zadań było wyczekiwane przez mieszańców, a w przypadku zamku, także przez przyjezdnych – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza. – Chciałbym realizować zrównoważony rozwój naszej gminy, dlatego inwestycje w sołectwach są tak samo ważne jak w mieście. Stawiamy na obiekty, z których korzystać mogą całe rodziny, od najmłodszych mieszkańców po seniorów.

Szczęśliwe dla Gminy Olkusz były dwa konkursy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Tereny zielone dla Troksa, boiska dla Braciejówki

Wśród zadań typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” pieniądze zdobył wniosek "Zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie wraz z budową boisk w Kosmolowie w Gminie Olkusz". Dzięki temu aż  782 tys. zł z 1,2 mln zł potrzebnych na realizację tego zadania trafi do kasy Gminnej w postaci dofinansowania.

W Troksie zostanie uporządkowany teren przy świetlicy wiejskiej oraz stworzona zostanie przestrzeń sportowo-rekreacyjna. Zrewitalizowany zostanie też teren zielony po drugiej stronie ulicy. Projektowane jest miejsce spotkań mieszkańców w formie altany w konstrukcji drewnianej z podwyższeniem mogącym stanowić scenę oraz z przyległym kręgiem ogniskowym. Przewidywane jest doposażenie istniejącego placu zabaw w zestaw zabawowy, piaskownicę oraz niezbędne elementy małej architektury (27 ławek, 10 stolików parkowych, 2 stoliki do gry w szachy), a także stworzenie siłowni zewnętrznej (3 urządzenia). Zorganizowany zostanie skwer z ławkami, w tym z ławką solarną i stolikami do gry w szachy przy zbiorniku wodnym. Powstaną też nowe ciągi piesze oraz nowa zieleń.

- Wszystko to wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców – możliwość organizacji zajęć i czasu wolnego, a tym samym wzmocnienie więzi społecznych – uważa burmistrz Roman Piaśnik.

Z kolei w Kosmolowie planowana jest wymiana nawierzchni boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej przy Szkole Podstawowej wraz z budową ogrodzenia i odwodnienia boisk. Nawierzchnia na boisko do piłki nożnej zaprojektowana została jako trawa syntetyczna, a nawierzchnia na boisko do koszykówki jako nawierzchnia poliuretanowa. Dodatkowym wyposażeniem będzie  ławka solarna z panelami fotowoltaicznymi.

Z ratunkiem dla zamku Rabsztyn

Wśród zadań typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” pierwsze miejsce na liście rankingowej zdobył projekt "Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz". Na jego realizację potrzebnych jest 850 tys. złotych, z czego pół miliona stanowi dofinansowanie.

W ramach projektu planowane jest wykonanie stabilizacji i zabezpieczenia ostańca wapiennego pod zamkiem górnym tj. wykonanie robót niwelacyjnych, oczyszczanie skarpy skalnej, wykonanie doraźnych prac stabilizacyjnych (kotwy montażowe), wzmocnienie odspojonych, spękanych fragmentów z zastosowaniem stalowych kotew, oczyszczenie szczelin i wypełnienie pustek metodami specjalistycznymi. Ponadto przewidziano m.in. zabezpieczenie i konserwację północnego muru obwodowego zamku od ostańca skalnego do węzła bramnego, obejmujące w szczególności: oczyszczanie muru, naprawę ubytków, spoinowanie, wzmocnienie osłabionych partii. Wszystkie prace poprzedzone będą odgruzowaniem dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym a murem obwodowym, w wyniku czego odsłonięte zostaną zagruzowane partie muru i ostańca. Wszystko odbędzie się pod nadzorem archeologicznym.

Jest to drugie przyznane w ostatnim czasie dofinansowanie dla Zamku w Rabsztynie.

Wsie