Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

 

Informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, na tablicy ogłoszeń obok pok. 207  w dniach 19.10.2018 r. do 30.11.2018 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości tj.

- działka nr 4468 o pow. 0,0169 ha, położona w Olkuszu, przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz jej dzierżawcy.