Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

W Gminie Olkusz realizowanych jest obecnie pięć projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Obejmują one łącznie 15 zadań, które odmienią wiele części Srebrnego Miasta. Największymi z nich są generalna modernizacja stadionu na Czarnej Górze oraz Dolinki na Osiedlu Młodych. Ich wartość to ponad 26 milionów złotych, z czego 17,5 miliona pochodzi z dofinansowania.

- Główną rolą zadań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji jest ożywienie przestrzeni publicznej poprzez poprawę jej funkcjonalności oraz estetyki. Zanim zaproponowaliśmy konkretne działania z tego zakresu na obszarze Gminy Olkusz, przeprowadziliśmy szerokie konsultacje społeczne, podczas których mieszkańcy wskazali te obszary, które powinny jak najszybciej zmienić swoje oblicze. Ze względu na bardzo duży zakres prac, realizacja zadań ma się zakończyć w 2020 roku. Nie chcieliśmy tracić cennego czasu, dlatego z robotami ruszyliśmy zaraz po podpisaniu umów na dofinansowanie – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Gminy Olkusz.

Rewitalizacja

Otrzymane dofinansowanie na wszystkie objęte GPR projekty sięga 17,5 miliona złotych i pozwoli zrealizować prace za ponad 26 milionów złotych.

 

Które miejsca zmieniają się dla nas i kiedy?

 

Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Olkuszu oraz rewitalizacja Dolinki na Osiedlu Młodych

Gmina rozstrzygnęła już przetarg na wykonanie modernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Integracyjnego Nr 1 przy ulicy Kochanowskiego w Olkuszu dla potrzeb prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, opiekuńczych sportowych i integracyjnych (sale gimnastyczne, korytarze, klatki schodowe, szatnia, toalety, świetlica i siłownia). Wokół szkoły zmodernizowane zostanie ogrodzenie oraz powstanie nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią. Efekty będzie można podziwiać zaraz po wakacjach w przyszłym roku.

Oblicze zmieni również Dolinka na osiedlu Młodych. W ramach projektu wykonane zostaną: dwukierunkowa ścieżka rowerowa, brukowane alejki z oświetleniem, boisko wielofunkcyjne z polem do gry w siatkówkę, koszykówkę i tenisa, boisko trawiaste, 3 brukowane miejsca wypoczynkowe z ławeczkami, stołami do szachów, miejsce na ognisko, ogrodzony plac zabaw i urządzenia do ćwiczeń street workout, pętla dla rolkarzy, ogrodzony wybieg dla psów i odwodnienie terenu Dolinki. Teren zostanie wyposażony w nowe kosze na śmieci, stojaki na rowery, ławki i rośliny. Prace mają zostać zakończone w połowie 2020 roku.

W trakcie realizacji jest budowa 56 miejsc parkingowych przy ulicy Baczyńskiego.

Wartość projektu: 6,3 mln zł

Kwota dofinansowania: 4,7 mln zł

 

Modernizacja Przedszkola Nr 8, remont targowiska przy Osieckiej i chodnik przy Strzelców Olkuskich

Mieszkańcy mogą już korzystać z odnowionego targowiska przy ul. Osieckiej, gdzie została wymieniona nawierzchnia oraz wyznaczono stoiska. Przy ul. Strzelców Olkuskich 1, 1a zbudowano nowy chodnik.

Projektem objęta jest również modernizacja budynku Przedszkola Nr 8 przy ulicy Legionów Polskich w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola i swoim zakresem obejmie m.in. docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych, dojść i chodników, montaż małej architektury, modernizację schodów oraz wybranych pomieszczeń z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Zadanie przewiduje również modernizację instalacji c.o., elektrycznej i odgromowej. Przetarg na wykonanie tych prac zostanie ogłoszony na początku 2019 roku.

Wartość projektu: 1,4 mln zł

Kwota dofinansowania: 950 tys. zł

 

Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu

Najbardziej wyczekiwaną inwestycją z zakresu GPR jest rewitalizacja Parku „Czarna Góra”. Jest to bardzo duże zadanie, w ramach którego zostanie przebudowane i oświetlone boisko do piłki nożnej. Ponadto modernizacji doczeka się również bieżnia. Czarna Góra zostanie wyposażona w urządzenia lekkoatletyczne, w tym m.in. w skocznię do skoku wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku oraz rzutnie do pchnięcia kulą, dyskiem i oszczepem. Przebudowane i oświetlone zostanie również mniejsze boisko treningowe. W ramach rewitalizacji parku przewidziana została przebudowa ciągów pieszo-rowerowych, budowa dwóch altan, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, ustawienie elementów małej architektury oraz wykonanie oświetlenia.

Gmina Olkusz wybrała już inwestora zastępczego, a jeszcze w listopadzie można spodziewać się ogłoszenia przetargu na całość robót. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, prace ruszą już wiosną.

Wartość projektu: 14 mln zł

Kwota dofinansowania: 9 mln zł

 

Rewitalizacja terenu przy MOK i stawu Tomsi, Starego Cmentarza i Przedszkola Nr 7

Na ukończeniu jest już modernizacja nawierzchni wokół Domu Kultury. Powstały również nowe rabaty, zieleń i ławki. Po ostatnich szlifach, mieszkańcy będą mieli do dyspozycji zupełnie odmienioną przestrzeń, w której spędzanie wolnego czasu będzie prawdziwą przyjemnością. W planach jest również nowa adaptacja holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury. Będzie ona polegała na przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy wewnątrz budynku, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń. Z holu na I piętrze zostaną wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej. Prace te są przewidziane do realizacji w najbliższe wakacje.

Również w następnym roku zostanie kompleksowo zagospodarowany teren w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu, gdzie zostaną wyremontowane alejki, powstanie oświetlenie oraz nowe ogrodzenie. Ponadto, na terenie cmentarza pojawią się kosze na śmieci oraz ławki. Planowana jest także renowacja zabytkowych nagrobków, płyt i krzyży. Oczyszczone zostaną brzegi stawu przy ul. Nullo oraz zostaną zamontowane kosze i ławeczki.

Rozpoczynające się wiosną prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola Nr 7 przy ulicy Skalskiej w Olkuszu obejmą swoim zakresem przebudowę chodników z modernizacją odwodnienia, wymianę nawierzchni tarasów przylegających do budynku oraz schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy. Budynek zostanie ogrodzony, a przy przedszkolu powstanie doskonale wyposażony plac zabaw z dwiema zadaszonymi piaskownicami oraz bezpieczną nawierzchnią.

Wartość projektu: 2,8 mln zł

Kwota dofinansowania: 1,7 mln zł

Rewitalizacja

 

Srebrny Szlak Gwarków Olkuskich, teren wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz winda w budynku WTZ przy Gęsiej

W ramach tego projektu zaplanowana jest generalna rewitalizacja terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ulicy Jana Kantego w Olkuszu. Powstaną: nowe boisko wielofunkcyjne, boisko do gier i zabaw dla dzieci młodszych oraz siłownia zewnętrzna. Siłownia zostanie zamontowana lada dzień, a nowego boiska można spodziewać się już w przyszłe wakacje.

W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ulicy Gęsiej zostanie zamontowana zewnętrzna winda dla osób niepełnosprawnych.

Zupełnie nową atrakcją dla mieszkańców i odwiedzających Olkusz turystów będzie „Srebrny szlak gwarków olkuskich”. 18 figur z brązu przedstawiających postaci gwarków zostanie rozlokowanych w obrębie centrum miasta. Podążanie szlakiem uatrakcyjni przekaz multimedialny. Mieszkańcy Olkusza skorzystają w tej atrakcji już w 2019 roku.

 

Wartość projektu: 1,3 mln zł

Kwota dofinansowania: 1 mln zł

 

 

Wszystkie projekty otrzymały dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.