Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Logotypy

Mieszkańcy odwiedzający kino Zbyszek oraz korzystający z bogatej oferty Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu oraz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z pewnością zauważyli, jak bardzo zmienił się plac przy ulicy Nullo w Olkuszu. Zakończona rewitalizacja tego terenu była jednym z punktów większego projektu o wartości blisko 3 milionów złotych.

- Do Miejskiego Ośrodka Kultury codziennie docierają liczni mieszkańcy, by skorzystać np. z oferty kina czy warsztatów. Dlatego szczególnie zależało nam, by plac przed budynkiem był estetyczny. Po rewitalizacji będzie mógł dodatkowo służyć do organizacji wydarzeń kulturalnych, na które już mamy pewne pomysły. Jest to tylko jedno z 15 zadań podzielonych na 5 projektów. Łącznie na rewitalizację w samym Olkuszu wydamy ponad 26 milionów złotych, z czego 17,5 mln złotych będzie pochodziło z dofinansowania – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

MOK

Oprócz modernizacji nawierzchni, wokół Domu Kultury powstały również nowe rabaty, zieleń i ławki. Mieszkańcy cieszą się z zupełnie odmienionej przestrzeni, w której spędzanie wolnego czasu staje się przyjemnością. W planach jest również nowa adaptacja holu górnego oraz klatki schodowej w budynku Domu Kultury. Będzie ona polegała na przystosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy wewnątrz budynku, która umożliwi osobom niepełnosprawnym dostęp do wszystkich pomieszczeń. Z holu na I piętrze zostaną wydzielone pomieszczenia dla sali baletowej, sali fitness oraz pracowni artystycznej. Prace te są przewidziane do realizacji w najbliższe wakacje.

MOK

Również w następnym roku zostanie kompleksowo zagospodarowany teren w rejonie Starego Cmentarza w Olkuszu, gdzie zostaną wyremontowane alejki, powstanie oświetlenie oraz nowe ogrodzenie. Ponadto, na terenie cmentarza pojawią się kosze na śmieci oraz ławki. Planowana jest także renowacja zabytkowych nagrobków, płyt i krzyży. Oczyszczone zostaną brzegi stawu przy ul. Nullo oraz zostaną zamontowane kosze i ławeczki.

MOK

W ramach tego samego programu planowane jest też rozpoczęcie na wiosnę prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół Przedszkola Nr 7 przy ulicy Skalskiej w Olkuszu. Obejmą swoim zakresem przebudowę chodników z modernizacją odwodnienia, wymianę nawierzchni tarasów przylegających do budynku oraz schodów zewnętrznych prowadzących do piwnicy. Budynek zostanie ogrodzony, a przy przedszkolu powstanie doskonale wyposażony plac zabaw z dwiema zadaszonymi piaskownicami oraz bezpieczną nawierzchnią.

MOK

Więcej informacji o planowanych pracach w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji publikowaliśmy tutaj: http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=6393