Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Sobotni spacer „Śladami niepodległości” zorganizowany z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zakończył tegoroczny cykl bezpłatnych „Olkuskich Spacerów Historycznych 2018” zorganizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu we współpracy z partnerami.

W trzynastu tematycznych spacerach wzięło udział prawie trzysta osób. Spacery były organizowane średnio raz w miesiącu, w piątkowe popołudnia lub sobotnie przedpołudnia. Po zabytkach i historii Olkusza oprowadzali społecznie pasjonaci historii Srebrnego Miasta. Część spacerów stanowiło uzupełnienie rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Taki charakter miały m.in. spacery związane z odzyskaniem niepodległości, wydarzeniami Krwawej środy, czy likwidacją olkuskiego getta. Tematem większości spacerów były bardziej i mniej znane zabytki Olkusza. Uczestnicy wycieczek mogli m.in poznać skarby olkuskiej bazyliki pw. św. Andrzeja Apostoła, przejść śladami dawnych murów i bram miejskich, poznać najstarsze ryciny przedstawiające zamek Rabsztyn, czy wspólnie poznawać historię herbu Olkusza i gmerków olkuskich mieszczan. Był też spacer pod intrygującym tytułem „Szlakiem dawnych olkuskich sklepów i knajp”, który cieszył się sporym zainteresowaniem. W październiku przed dniem Wszystkich Świętych odbył się spacer historyczny po Starym Cmentarzu oraz akcja „Światełko bohaterom”, czyli spacer szlakiem mogił żołnierzy AK na olkuskim cmentarzu.  W ramach akcji zostały opracowane i wydane ulotki oraz plakaty z całorocznym programem spacerów. Zostały także przygotowane kopie archiwalnych fotografii Olkusza, które pozwalały uczestnikom spacerów na poznanie wyglądu miasta w przeszłości. Uczestników spacerów oprowadzał historyk – regionalista, pracownik UMiG Olkusz, a także przewodnicy z Olkuskiej Grupy Turystycznej „Amonit”, Klubu Przewodników PTTK „Ilkussia” oraz członkowie Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” i olkuskiego koła Światowego Związku Żołnierzy AK, a także miłośnicy historii Olkusza.

Całoroczna akcja „Olkuskie Spacery Historyczne 2018” jest kontynuacją wcześniejszych działań Urzędu Miasta i Gminy służących popularyzacji historii i zabytków Olkusza w formie bezpłatnych wycieczek. W 2016 roku magistrat we współpracy z partnerami zorganizował jednodniową akcję „Poznaj Olkusz”, w ramach której chętni mogli wziąć udział w pięciu bezpłatnych wycieczkach z przewodnikiem.  W ubiegłym roku zorganizowano trzy spacery historyczne, wycieczki i warsztaty dla dzieci podczas ferii zimowych oraz wakacyjną akcję „Podziemne piątki”, w ramach której prawie tysiąc osób zwiedziło podziemia olkuskiego ratusza.

Organizatorem tegorocznej akcji „Olkuskie Spacery Historyczne 2018” był Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, a partnerami: Olkuska Grupa Turystyczna „Amonit”, Klub Przewodników PTTK Ilkussia, Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu, Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”, Światowy Związek Żołnierzy AK – koło Olkusz oraz Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna”.  Patronat medialny nad akcją objął Przegląd Olkuski.