Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

3 grudnia młodszy inspektor Piotr Morajko objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. W okolicznościowej uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek na co dzień współpracujących z olkuską policją, w tym samorządowcy. Gminę Olkusz reprezentował burmistrz Roman Piaśnik.

Nowy komendant

Młodszy inspektor Piotr Morajko od 17 września 2018 roku był pełniącym obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu. Na mocy rozkazu nadinspektora dr. Krzysztofa Pobuty objął stanowisko szefa olkuskiej policji.

- Bycie Komendantem to honor, wyzwanie i odpowiedzialność za policjantki i policjantów, za pracowników cywilnych, za swoje decyzje, ale największa odpowiedzialność, za bezpieczeństwo mieszkaniowców powiatu olkuskiego – mówił nowy komendant tuż po objęciu stanowiska.

Nowy komendant

Goście obecni na uroczystości życzyli komendantowi pomyślności w pełnieniu służby na rzecz społeczeństwa. W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Olkusz życzenia złożył burmistrz Roman Piaśnik.

Nowy komendant

Nowy komendant  służbę w policji rozpoczął w 1992 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Związany od początku służby z krakowską policją. Był m. in. Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji Kraków Wola Duchacka - Swoszowice oraz Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Krakowie. Od listopada 2011 roku Komendant Komisariatu Policji IV w Krakowie. Od 2016 roku I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. Od dnia 17 września 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu.

Nowy komendant

Nowy komendant