Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Olkuscy urzędnicy pracują nad uchwaleniem lokalnych przepisów, które pozwolą na uporządkowanie przestrzeni miejskiej i zapanowanie nad widocznym w wielu miejscach chaosem reklamowym. Częścią tych działań są szerokie konsultacje społeczne z mieszkańcami Olkusza. Każdy może zabrać głos w ankiecie internetowej.

 

- Zbyt duża dowolność w umieszczaniu reklam i brak narzędzi prawnych po stronie gminy sprawiły, że przez lata problem się nawarstwiał. Najwyższa pora go kompleksowo rozwiązać. Tego typu zmiany w moim odczuciu wymagają zasięgnięcia opinii wśród olkuszan. Uporządkowanie naszej wspólnej przestrzeni jest dla mnie i moich współpracowników niezwykle ważne, ale chcielibyśmy dokonać zmian w porozumieniu z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Dlatego gorąco zachęcam do poświęcenia kilku minut i wzięcia udziału w ankiecie – tłumaczy Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

 

Gmina Olkusz, podobnie jak wiele innych polskich miast, przystąpiła do opracowania tzw. uchwał krajobrazowych. Pierwszym krokiem było podjęcie w połowie 2017 roku przez miejskich radnych uchwały, która dała burmistrzowi Romanowi Piaśnikowi zielone światło dla opracowania przepisów, które szczegółowo określą zasady i warunki  sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, co z kolei umożliwi kompleksowe uregulowanie tych kwestii na terenie miasta i gminy Olkusz oraz poprawę wizerunku przestrzeni miejskiej.

 

- Przygotowywane obecnie przepisy mają przeciwdziałać niekontrolowanej lokalizacji i jakości obiektów reklamowych w przestrzeni miasta i gminy, jak również doprowadzić do poprawy ich jakości. Pożądanym efektem wprowadzenia tych lokalnych zasad jest wykreowanie wysokiej jakości estetycznej przestrzeni publicznej, wolnej od chaosu reklamowego – tłumaczy Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków olkuskiego magistratu.

 

Gmina zleciła profesjonalną analizę oddziaływania już istniejących nośników reklamowych na przestrzeń zarówno miejską jak i wiejską Gminy Olkusz. Ukazała ona  liczne przykłady zeszpecenia krajobrazu przez nadmierne zagęszczenie i zróżnicowanie nośników reklamowych. Powodują one wizualny i estetyczny chaos przede wszystkim przez nadmierną, niekontrolowaną ilość barw, materiałów, faktur, rozmiarów i typów nośników reklamowych na ulicach i placach miejskich.

Pomimo, iż ustawowa procedura przygotowania przez gminę ww. projektu nie przewiduje na jej wstępnym etapie przeprowadzenia konsultacji społecznych w powyższym zakresie, burmistrz podjął decyzję, aby w procedurze opracowania lokalnych przepisów uwzględnić elementy konsultacji społecznych z mieszkańcami, radnymi, Radą Gospodarczą oraz firmami reklamowymi, wraz z badaniem ankietowym. Konsultacje przeprowadzone zostaną w I kwartale 2019r.

 

Badanie ankietowe ma na celu poznanie opinii mieszkańców na temat reklamy zewnętrznej i oczekiwanego zakresu regulacji przyszłej uchwały krajobrazowej. Wyniki ankiety będą stanowiły istotną wskazówkę przy formułowaniu ostatecznego kształtu lokalnych przepisów, które to pozwolą właściwie uporządkować przestrzeń miasta i gminy Olkusz.

 

Opinie mieszkańców, przedsiębiorców i reklamodawców wyrażone w ankiecie pomogą opracować dokument spełniający oczekiwania mieszkańców w kwestii lokalizacji reklam i poprawy ładu przestrzennego oraz pozwolą na podjęcie decyzji co do stopnia restrykcyjności wprowadzenia regulacji prawnych.

 

Ankieta jest anonimowa i służy wyłącznie celom badawczym. Formularz ankiety dostępny jest w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olkusz i elektronicznej na stronie www.olkusz.eu do końca roku 2018. Informacje o wynikach ankiety zostaną podane do publicznej wiadomości w pierwszym kwartale 2019r.

 

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZUncLU2irDXS9Fqb70cLayRZyntoFJYV_PBxg-S7-2i2XBg/viewform?vc=0&c=0&w=1  

 

 

Uchwała Krajobrazowa - procedura sporządzania i wytyczne