Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Kawiarnia, punkt informacyjny, strefa rekreacyjna ze sceną, trawiaste tarasy… Z tych atrakcji rabsztyńskiej warowni już niebawem będzie mógł skorzystać każdy miłośnik spędzania wolnego czasu w interesujących lokalizacjach. Gmina Olkusz właśnie podpisała umowę na dofinansowanie tego zadania opiewającą na blisko 2 miliony złotych. Całość prac wyceniono na ponad 3 miliony złotych.

- Zamek w Rabsztynie staje się coraz bardziej interesującym punktem na mapie turystycznej naszego regionu. Planowane prace nadadzą temu miejscu zupełnie nowy charakter oraz sprawią, że stanie się ono jeszcze bardziej atrakcyjne. Zwiększa się również potencjał tego miejsca, które zyskuje całkowicie nową funkcjonalność – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zamek

Dofinansowanie pozwoli wykonać prace związane z wykonaniem pawilonu podziemnego z niezbędnymi instalacjami. Zostanie tam przygotowany punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Planowane jest również przeprowadzenie zabezpieczeń i konserwacji murów pałacu oraz wykonanie badań archeologicznych. Stworzona zostanie strefa rekreacyjna ze sceną, trawiaste tarasy oraz nawierzchnia dziedzińca. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym.

Dla odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych zaprojektowano nowy program funkcjonalny, realizowany w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją, uczytelnieniem substancji zabytkowej zaplanowano w myśl zasad konserwatorskich, skupiając uwagę na zachowaniu autentycznej formy i podkreślaniu jej elementów.

Zamek

Zamek w Rabsztynie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Wartość całego projektu to 3 114 883,65 zł. Kwota 1 709 387,32 zł będzie pochodziła z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku.