Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W sobotni wieczór 2 lutego odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne przedstawicieli samorządu Gminy Olkusz, środowisk biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było wręczenie przez burmistrza Romana Piaśnika nagród Cordis Nobilis, przyznawanych już po raz dziesiąty Szlachetnym Sercom, czyli osobom i organizacjom, wyróżniającym się aktywną i bezinteresowną pracą na rzecz innych.

Cordis

- Adam Asnyk powiedział, że "dla serc szlachetnych najwyższą rozkoszą gdy drugim radość w niedoli przynoszą". Te słowa są bardzo prawdziwe i świadczą o tym, iż żadna z nagród nie równa się uczuciom, jakie towarzyszą ludziom szlachetnego serca, ludziom, którzy bezinteresownie niosą pomoc osobom najbardziej potrzebującym, starszym, niepełnosprawnych i pokrzywdzonym przez los. To właśnie im przeznaczona jest prestiżowa nagroda Cordis Nobilis. Doceniamy ich działania, bo każda z tych osób, które tworzą już panteon wybitnych olkuszan, zasługuje na naszą wdzięczność – doceniał laureatów nagrody Cordis Nobilis Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

W kolejnej już edycji Szlachetnych Serc nagrody zostały przyznane w pięciu kategoriach: Organizacja, Filantrop, Wolontariusz, Nauczyciel, Osoba.

W kategorii Organizacja nagrody przyznawane są dla organizacji pozarządowej za najwartościowsze przedsięwzięcia służące budowaniu wspólnego dobra. Laureatem zostało Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu.

Cordis

Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” powstało w Olkuszu w 2000 roku. Założyciele Stowarzyszenia za główny cel swojego działania uznali ratowanie min zamku w Rabsztynie przed zniszczeniem i popularyzację tego cennego zabytku. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” wydaje foldery i książki poświęcone historii zamku, organizuje konkursy fotograficzne, plastyczne i literackie, zloty turystyczne i plenery malarskie. W 2003 roku z inicjatywy Stowarzyszenia odbył się pierwszy turniej rycerski w Rabsztynie. W ubiegłym roku odbyła się 14 edycja turnieju – największej tego typu imprezy w Małopolsce Zachodniej, w której udział wzięło ponad 1000 osób. W 2018 roku Stowarzyszenie było współorganizatorem Święta Szlaku Orlich Gniazd, wydając min książkę Zamek Rabsztyn oraz kartkę pocztową. Członkowie stowarzyszenia podczas wszystkich imprez na zamku społecznie oprowadzają po nim turystów. Stowarzyszenie Zamek Rabsztyn otrzymało wyróżnienie Narodowego Instytutu Dziedzictwa i zostało wyróżnione w konkursie „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych działających w Małopolsce. Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu niestrudzenie przypomina nam o naszej historii i dba o jeden z najcenniejszych zabytków Olkusza.

 

W kategorii Filantrop nagrody przyznawane są dla darczyńców i sponsorów za finansowe wspieranie działalności społecznej. Laureatem nagrody w tej kategorii została firma Artur Sokół.

Cordis

Firma Artur Sokół to firma cateringowa działająca od blisko 30 lat. Od początku swojej działalności aktywnie angażuje się w życie społeczne i kulturalne Olkusza. Właściciele firmy Pani Beata i Pan Artur Sokół od lat wspierają dziesiątki olkuskich stowarzyszeń i szkół. Od kilku lat pomagają w organizacji Wigilii mieszkańców na olkuskim Rynku, w której osoby samotne, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej mogą wziąć udział we wspólnym wigilijnym posiłku. Wspierają wiele przedsięwzięć sportowych, są fundatorem posiłków regeneracyjnych dla uczestników największego olkuskiego biegu ulicznego – Srebrna Dziesiątka. Firma Artur Sokół uznawana jest również przez artystów i działaczy kulturalnych za mecenasa sztuki. Współpracują z Galerią Sztuki Współczesnej „Biuro Wystaw Artystycznych” w Olkuszu, Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olkuszu i organizacjami pozarządowymi.

 

W kategorii Wolontariusz nagrody przyznawane są osobom stawiającym pierwsze kroki w pracy społecznej. Laureatką tegorocznej edycji nagrody została Pani Ewa Gruszka, a wyróżnienie otrzymał Pan Kacper Żurek.

Cordis

Pani Ewa Gruszka jest uczennicą czwartej klasy Technikum Gastronomicznego w Zespole Szkół Nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Olkuszu. Jest niezwykle aktywną wolontariuszką działającą w Kole Caritas i Kole Wolontariackim w swojej szkole. Uczestniczy w zbiórkach żywności i zbiórkach pieniężnych dla osób ubogich i chorych. Pani Ewa Gruszka pomaga osobom starszym w Domu Pomocy Społecznej w Olkuszu – wspólnie z nimi przygotowuje kartki świąteczne, przygotowuje i ofiarowuje bożonarodzeniowe upominki świąteczne. Jako wolontariusz pomagała w organizacji Małopolskich Dni Osób Niepełnosprawnych, wspierała organizację spartakiady dla przedszkolaków w Przedszkolu Integracyjnym w Olkuszu i współpracuje w wielu akcjach charytatywnych z Olkuskim Kołem Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Niestrudzenie promuje działalność wolontariacką i zachęca swoje koleżanki i kolegów do podjęcia takiej pracy. Pani Ewa Gruszka zawsze znajduje czas, by pomóc osobom tego potrzebującym.

 

Cordis

Pan Kacper Żurek jest uczniem klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Od 6 lat pracuje jako wolontariusz w Stowarzyszeniu „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu. Jest realizatorem dźwięku i aktywnym uczestnikiem akcji charytatywnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Aktywnie włącza się w projekt Lektorium – w którym udziela pomocy w nauce swoim młodszym kolegom. Jako realizator dźwięku wspiera przygotowania spektakli i koncertów organizowanych przez Stowarzyszenie „Wszyscy dla Wszystkich”. Pracuje przy nagłośnieniu i montowaniu sprzętu muzycznego z międzypokoleniową grupą instrumentalno – wokalną pod kierunkiem Pana Franciszka Dudka.

W kategorii Nauczyciel nagroda przyznawana jest za działalność na rzecz wychowania dzieci i młodzieży, wykraczająca poza zwykłe obowiązki. Laureatką nagrody Cordis Nobilis w tej kategorii została Pani Bożena Szymonek.

Cordis

Pani Bożena Szymonek jest nauczycielem religii w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Francesco Nullo w Olkuszu. Od wielu lat bezinteresownie angażuje się w projekty, które wspierają najbardziej potrzebujących. Od 1995 roku jest opiekunem Szkolnego Koła Wolontariuszy, które z jej inspiracji wspierało wiele akcji charytatywnych min pomoc dla Domu Samotnej Matki w Sosnowcu, pomoc dla dzieci chorych na nowotwory, pomoc dla hospicjum św. Łazarza w Krakowie, „Studnie w Sudanie”, „Akcja – pomagamy misjonarzom”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Szlachetna Paczka czy Góra Grosza. Działania Klubu Wolontariuszy przyczyniły się do uzyskania przez szkołę certyfikatu „Szkoła humanitarna”. Pani Bożena Szymonek współpracuje z licznymi instytucjami samorządowymi i pozarządowymi. Działa w Stowarzyszeniu Dobroczynnym Res Sacra Miser w Olkuszu, w którym pomaga organizować corocznie Targi Wolontariuszy. Od ubiegłego roku jest kierownikiem merytorycznym projektu „Blok, podwórko, kamienice, a gdzie podziały się świetlice?” polegającym na prowadzeniu 3 świetlic opiekuńczo – wychowawczych. Pani Bożena Szymonek swoją postawą daje przykład młodzieży, zarażając ją pasją pomagania. Jest wzorem, dzięki któremu kilka pokoleń uczniów realizuje zaszczepione pasje w życiu dorosłym.

 

W kategorii Osoba nagroda przyznawana jest za długoletnią, bezinteresowną działalność na rzecz innych osób. W tym roku laureatem nagrody Cordis Nobilis w kategorii Osoba został Pan Konrad Kulig.

Cordis

Pan Konrad Kulig jest prezesem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Olkuszu. Jako przedstawiciel młodego pokolenia przejął tą funkcję od kombatantów Armii Krajowej z ziemi olkuskiej. Od wielu lat jest pasjonatem historii, w szczególności historii ruchu oporu na terenie powiatu olkuskiego i działań niepodległościowych czasu powojennego. Jako uczeń gimnazjum nakręcił swój pierwszy film nawiązujący do wydarzeń opisanych w powieści „Kamienie na szaniec”. W szkole średniej – IV Liceum Ogólnokształcącym im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego współtworzył Klub Historyczny im. Armii Krajowej. Organizował gry miejskie dla młodzieży szkolnej. W ciągu 7 lat nakręcił kilkanaście filmów dokumentalnych, w większości poświęconych olkuskiej historii – „Antoni Kocjan. Życie pd wiatr”, „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej”. Jego najbardziej znany film „O pamięć wołają ofiary” został nagrodzony na festiwalu filmów dokumentalnych „Niezłomni Niepokorni Wyklęci” w Gdyni. Od kilku lat organizuje inscenizacje dotyczące działalności podziemia niepodległościowego, współorganizuje Rajd Pieszy Szlakami Walk Oddziału Hardego, publikuje artykuły o historii olkuskiej konspiracji. Pan Konrad Kulig niestrudzenie dokumentuje i popularyzuje historię, nie pozwalając by pamięć o niej uległa zapomnieniu.

 

Galę Cordis Nobilis uświetnił występ krakowskiego kwartetu Saksofonarium. Pomoc w organizacji spotkania noworocznego z galą Cordis Nobilis zapewnił Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Obszerna galeria zdjęć znajduje się na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/pg/umigolkusz/photos/?tab=album&album_id=1242416399247532