Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

30 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 5 rozpocznie się cykl bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez KSK Szkolenia. Uczestnicy kursów mogą zdobyć zawód Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (kod zawodu 834201), uprawnienia Operatora Maszyn Drogowych oraz brukarza oraz uprawnienia do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. 

W ramach kursu uczestnik zdobywa zawód  Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (kod zawodu 834201).Egzaminy państwowe (w kwalifikacji B1 - eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych oraz  kwalifikacji B2 - wykonywanie robót drogowych) prowadzone są przez  Okręgową Komisję Egzaminacyjną w okresach: styczeń-luty 2020 oraz czerwiec-lipiec 2020.

Dodatkowo w ramach kursu uczestnik  zdobywa uprawnienia  Operatora Maszyn Drogowych  (po zdaniu egzaminu przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie). Każdy uczestnik kursu ma do wyboru 2 maszyny drogowe (np. koparka, koparko-ładowarka, ładowarka, walec drogowy, równiarka lub inne).
Po zdaniu egzaminu wewnętrznego, absolwent otrzymuje również  zaświadczenie o ukończeniu kursu brukarza oraz uprawnienia do obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.
 
Kurs jest bezpłatny. 
 
Warunkiem udziału w kursie jest podpisanie i złożenie wymaganych dokumentów (dokumenty do pobrania są na stronie kskbiznes (zakładka aktualności) maszyny budowlane i drogowe) oraz dokonanie opłaty wpisowej 200 zł w formie kaucji zwrotnej, zwracanej uczestnikowi po zdaniu egzaminów państwowych w pierwszym terminie.
 
Załatwiamy wszystkie formalności dotyczące egzaminu OKE na tytuł zawodowy oraz przed komisją IMBiGS.
Egzaminy teoretyczne i praktyczne prowadzone są w naszym ośrodku egzaminacyjnym.
 
Nauka odbywa się systemem zaocznym - soboty i niedziele.
 
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: ukończenie 18 lat oraz wykształcenie minimum podstawowe/gimnazjum.
 
Zajęcia odbywać się będą w OLKUSZU.   
        
Termin rozpoczęcia kursu 30.03.2019 r.  OLKUSZ -SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 ul. CEGIELNIANA 24 godz. 11.00.

Więcej informacji: Leszek Latko - Dyrektor Regionalny KSK Szkolenia, tel. 577 435 229

 

Plakat