Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W olkuskim magistracie został rozstrzygnięty przetarg na realizację zadania pn. Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego na zamku w Rabsztynie. Z racji na zaplanowane na ten rok prace, zamek nie będzie dostępny do zwiedzania.

- Zamek w Rabsztynie jest perełką Szlaku Orlich Gniazd. Chcemy, aby miejsce to stawało się coraz bardziej atrakcyjne dla turystów, dlatego też sukcesywnie od kilku lat inwestujemy zarówno w sam zamek, jak i jego otoczenie. Niestety, zaplanowanych na ten rok robót nie da się wykonać nie zamykając obiektu. Zapewniam, że po zakończeniu inwestycji zamek w Rabsztynie stanie się jeszcze bardziej interesujący – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Zamek w Rabsztynie

Prace, na zlecenie władz Olkusza, będzie prowadziła firma Renowo Sp. z o.o. z Jaworzna, która zaoferowała najniższą cenę i wygrała przetarg. Pierwszy etap obejmuje odgruzowanie pod nadzorem archeologicznym dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym, który stanowi fundament zamku górnego, a północnym murem obwodowym, czyli tzw. murem kurtynowym. Na tym terenie zostanie następnie rozplantowana ziemia i wykonane zostaną trawniki dywanowe.

Zaplanowano także prace związane z zabezpieczeniem konstrukcyjnym, konserwacją i uczytelnieniem przebiegu północnego muru obwodowego pomiędzy ostańcem skalnym, a węzłem bramnym. Zostanie wykonane czyszczenie i wzmocnienie strukturalne murów, a także naprawa spękań za pomocą kotew i wypełnienie ich żywicą epoksydową. Przewidziana jest także naprawa i nieznaczna nadbudowa muru kurtynowego, jak również spoinowanie oraz impregnacja korony murów.

Dużym zadaniem będzie stabilizacja i zabezpieczenie ostańca skalnego. Prace będą obejmowały m.in. oczyszczenie skarpy skalnej, kotwienie odspojonych i spękanych fragmentów ostańca za pomocą stalowych kotew i szpilek, wypełnienie pustek i scalanie szczelin skalnych.

Prace finansowane z budżetu Miasta i Gminy Olkusz przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mają potrwać do końca sierpnia. Wartość zadania przekracza 826 tys. złotych.

W najbliższym czasie olkuski magistrat ogłosi następny przetarg dotyczący prac na zamku. Ich zakres będzie znacznie większy. Po odgruzowaniu i zabezpieczeniu murów piwnic pałacu ma w nich powstać podziemny pawilon, w którym docelowo zlokalizowany zostanie punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Planowane jest również przeprowadzenie zabezpieczeń i konserwacji murów pałacu oraz wykonanie badań archeologicznych. Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.

Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. Dla odrestaurowanych pomieszczeń zamkowych zaprojektowano nowy program funkcjonalny, realizowany w oparciu o nowopowstałą infrastrukturę. Wszelkie prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją, uczytelnieniem substancji zabytkowej zaplanowano w myśl zasad konserwatorskich, skupiając uwagę na zachowaniu autentycznej formy i podkreślaniu jej elementów.

Wartość całego projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego” to 3 114 883,65 zł. Kwota 1 709 387,32 zł będzie pochodziła z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku.

Zamek w Rabsztynie wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Z racji na charakter i zakres prac, jakie będą w tym roku prowadzone w obrębie zamku, władze miasta podjęły decyzję o nieudostępnianiu w tym roku zamku dla zwiedzających. Administrujący obiektem Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu zaprasza chętnych do zwiedzania Chaty Kocjana u podnóża zamku, która będzie czynna od 27 kwietnia do 27 października.

Szczegółowe informacje na stronie zamekrabsztyn.pl