Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Olkusz ul. Strzelców Olkuskich część Al. 1000 lecia (od sk. ul. Osiecka do sk. ul. Biema)

W DNIU 26.03.2019 r. OD GODZ. 8.00 DO GODZ. 12.00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może nastąpić podwyższona barwa wody.