Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

O G Ł O S Z E N I E

 

             W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury pn.” Prowadzenie Klubu Osiedlowego na Osiedlu Pakuska” w 2019 roku przyznano dotację Stowarzyszeniu na Rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej „Wszyscy dla Wszystkich” w Olkuszu ul. Jana Kochanowskiego 2, w wysokości 52.000,00 zł.