Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Serdecznie zapraszamy podmioty zamieszkujące lub działające na obszarze wiejskim gminy Olkusz, w szczególności:

osoby fizyczne, mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, ngo prowadzące działalność gospodarczą

do zainteresowania się naborami planowanymi przez LGD "Nad Białą Przemszą", którego członkiem jest gmina Olkusz.

Konkursy będą ogłaszane na stronie LGD "Nad Białą Przemszą" http://www.nadbialaprzemsza.org.pl/nabory.html zgodnie z planowanym harmonogramem:

  • 1/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.1: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej zapewniające nowe miejsca pracy na terenie LGD, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa– 2 szt. –  489 902,00 zł  - 16.04.2019 r. – 15.05.2019 r.
  • 2/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.2: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej ze wsparciem grup defaworyzowanych, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju przedsiębiorstwa wspierającego grupy defaworyzowane– 1 szt. –  171 690,00 zł – 23.04.2019 r. – 22.05.2019 r.
  • 3/2019 dla Przedsięwzięcia 2.2.2: Wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałających zmianom klimatu, Wskaźnik produktu: liczba nowych przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałającym zmianom klimatu– 1 szt. –  300 000,00 zł– 23.04.2019 r. – 22.05.2019 r.
  • 4/2019 dla Przedsięwzięcia 3.1.2: Wspieranie współpracy opartej na produkcie lokalnym pomiędzy podmiotami działającymi na obszarze działania LGD; Wskaźnik produktu: liczba centrów przetwórstwa lokalnego – 2 szt. – 1 000 000,00 zł– 23.04.2019 r. – 22.05.2019 r.
  • 5/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.1: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej zapewniające nowe miejsca pracy na terenie LGD, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa– 3 szt. – 150 000,00 zł. - – 30.04.2019 r. – 28.05.2019 r.
  • 6/2019 dla Przedsięwzięcia 2.1.2: Podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej ze wsparciem grup defaworyzowanych, Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa wspierającego grupy defaworyzowane– 1 szt. – 50 000,00 zł. – 30.04.2019 r. – 28.05.2019 r.