Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

 

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do dnia

30 kwietnia 2019r. do Urzędu Stanu Cywilnego

w Olkuszu (pokój nr 129)

JUBILEUSZU 50-LECIA

POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

(pary, które w roku 1969 zawarły związek małżeński), z uwagi na organizowane uroczystości

ZŁOTYCH GODÓW”.

 

Przy zgłoszeniu jubilaci winni posiadać dowody osobiste .

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w Olkuszu