Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Logotypy

Gmina Olkusz ogłosiła przetarg na prace związane z rewitalizacją Parku Czarna Góra. Oznacza to, że już w maju dowiemy się, kto będzie odpowiedzialny za realizację tego projektu – największego spośród wszystkich zadań Gminnego Programu Rewitalizacji. Jego wartość to 14 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 9 mln zł.

- Jest to prawdopodobnie najbardziej wyczekiwana inwestycja z Gminnego Programu Rewitalizacji, a jednocześnie najbardziej od nas wymagająca. Czarna Góra zmieni się nie do poznania, na czym skorzystają wszyscy zwolennicy aktywnych form wypoczynku. Mam również ogromną nadzieję, że inwestycja ta zachęci więcej osób do tego, by próbowali swoich sił jako sportowcy. Być może właśnie na Czarnej Górze będziemy świadkami początków pięknych sportowych karier – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

GPR Czarna Góra

W ramach rewitalizacji Czarnej Góry przebudowane i oświetlone zostanie boisko do piłki nożnej. Ponadto modernizacji doczeka się również bieżnia. Czarna Góra zostanie wyposażona w urządzenia lekkoatletyczne, w tym m.in. w skocznię do skoku wzwyż, o tyczce, w dal i trójskoku oraz rzutnie do pchnięcia kulą, dyskiem i oszczepem. Przebudowane i oświetlone zostanie również mniejsze boisko treningowe. Dla najmłodszych olkuszan, w tym niepełnosprawnych, powstaną place zabaw. Dorośli będą mogli pobiegać po ścieżce wokół parku, a następnie odpocząć w altanach. W ramach rewitalizacji parku przewidziana została mała architektura oraz nowe oświetlenie.

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 9 maja. Następnie strony obowiązuje 30-dniowy termin związania ofertą. Istnieje zatem realna szansa, że jeszcze w czerwcu rozpoczną się pierwsze prace. Ostateczny termin wykonania całości robót mija we wrześniu 2020 roku.

Rewitalizacja Parku Czarna Góra w Olkuszu to jedno z 18 zadań realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Wartość wszystkich projektów, które otrzymały wsparcie, to 26 mln złotych, z czego 17,5 mln złotych pokryje dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.