Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy  Olkusz

ogłasza konkurs

„Najładniejszy ogródek, najładniejszy balkon”.

 

Konkurs trwać będzie w okresie od dnia 03.06.2019 r. do  dnia 30.08.2019 r

Zgłoszenia należy nadsyłać do Urzędu Miasta  i Gminy  w Olkuszu, ul. Rynek 1, w terminie do dnia 31.05.2019r. Za dzień zgłoszenia przyjmuje się datę wpływu do UMiG Olkusz.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne a dla wyróżnionych rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Olkusz - miłośników zieleni do wzięcia udziału w konkursie.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się w Wydziale  Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta  i Gminy  w Olkuszu, pok. 326 lub tutaj