Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowny Przedsiębiorco!

Jako Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” zajmujemy się rozwojem obszarów wiejskich. Nasz obszar działania to gminy: Wolbrom, Trzyciąż, Klucze, Bolesław, Bukowno, Olkusz
(z wyłączeniem miasta Olkusz) oraz gmina Krzeszowice. Działania, które realizujemy w związku
z Państwa funkcjonowaniem to operacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości polegające na dofinansowaniu przedsiębiorstw.

Razem z Burmistrzem Miasta i Gminy Olkusz Romanem Piaśnikiem, chcielibyśmy zaprosić do udziału w projekcie pt. „Opracowanie i wdrożenie systemu Marki Lokalnej oraz utworzenie platformy współpracy na obszarze LGD "Nad Białą Przemszą". Głównym celem operacji własnej będzie wypromowanie produktów i usług lokalnych poprzez opracowanie i wdrożenie marki lokalnej oraz utworzenie internetowej platformy współpracy wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Korzyści jakie płyną z dołączenia się do akcji to między innymi, opracowanie unikalnego  znaku marki lokalnej, którym będą posługiwały się przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie.
Znak będzie promowany przez co stanie się rozpoznawalny i niewątpliwie podniesie prestiż firmy. Akcja polegająca na przeprowadzeniu programu lojalnościowego, w którym mieszkańcy oraz turyści, poprzez zbieranie pieczątek za zrealizowane zakupy u przedsiębiorców biorących udział
w projekcie, otrzymując za to nagrody, znacznie zwiększy popyt na usługi jakie oferują zaangażowani przedsiębiorcy. Kolejną korzyścią płynącą z przystąpienia do projektu będzie platforma/portal internetowy „Współpracuj i korzystaj” - platforma będzie instrumentem wspierającym prowadzenie działalności gospodarczej, jej celem będzie usprawnienie komunikacji pomiędzy zaangażowanymi przedsiębiorcami, jak również umożliwienie dzielenia się doświadczeniem i wiedzą.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 14.05.2019r. o godzinie 14:00

w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz. Celem spotkania będzie szczegółowe opisanie warunków przystąpienia oraz realizacji projektu.