Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

OBWIESZCZENIE

O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA

„Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019 – 2022 i kierunkowo do 2026”Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania oraz wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania:

 

„Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Olkusz na lata 2019 – 2022 i kierunkowo do 2026”

 

Projekt opracowania wyłożony jest do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. 326 oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w zakładce „Ochrona środowiska”, na okres 21 dni tj. w dniach od 21.05.2019 r. do 11.06.2019 r.

Do projektu „Programu…” jw. mogą być wnoszone uwagi i wnioski:

  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300  Olkusz;
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi, pok. 326,
  • na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu wyłożenia do publicznego wglądu „Programu…”  pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Olkusz

Roman Piaśnik