Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W związku z trwającą obecnie falą upałów a tym samym drastycznie zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę pitną, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu zwraca się z prośbą do wszystkich odbiorców na terenach gmin Olkusz, Bukowno, Klucze i Bolesław o racjonalne korzystanie w najbliższych dniach z wody pochodzącej z sieci wodociągowej.

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie wykorzystania wody wodociągowej wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Nie należy korzystać z wody do celów gospodarczych takich jak m. in. Podlewanie upraw, trawników, ogrodów, napełnianie basenów.

Ograniczenie wprowadza się w celu zapewnienia ciągłości dostaw wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.