Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

po raz kolejny mam przyjemność zaprezentowania zasad Budżetu Obywatelskiego Olkusza. Jest to inicjatywa, która trwale zmobilizowała naszą społeczność i przynosi piękne efekty. Dziękuję za zaangażowanie wszystkich Państwa w dotychczas realizowanych edycjach Budżetu Obywatelskiego.

Na bieżąco realizujemy zwycięskie projekty z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego, a już teraz zachęcam do składania wniosków do szóstejedycji. Jestem przekonany, że Państwa zaangażowanie i dobre pomysły przyczynią się do powstania wielu cennych inicjatyw.

 

Roman Piaśnik

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

 

Formularz zgłoszenia zadania

Lista osób popierających projekt

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w procesie realizacji Budżetu Obywatelskiego

BO 2020

Wysokość środków – Budżet Obywatelski 2019

3 pule:

600 000 zł na projekty powyżej 50 000zł do 100 000zł

250 000 zł na projekty powyżej 25 000 zł do 50 000 zł

150 000 zł na projekty do 25 000 zł

 

  1. Zgłaszanie propozycji zadań: 17 czerwca – 12 lipca 2019 r.

- propozycje zadań może zgłaszać każdy mieszkaniec,
- mieszkaniec może złożyć dowolną liczbę projektów,
- mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów,
- projekt musi być poparty podpisami co najmniej 15 mieszkańców,
- projekty zgłasza się na formularzu dostępnym na stronie internetowej i www.obywatelski.umig.olkusz.pl  oraz w Punkcie Podawczym Urzędu.

Zgłoszone projekty muszą spełniać następujące warunki:
- zakres musi mieścić się w zadaniach własnych gminy,
- realizacja zapewnia swobodny oraz nieodpłatny dostęp dla  mieszkańców,
- szacunkowy koszt realizacji nie przekracza 100 000,00zł,
- realizacja możliwa jest w ciągu jednego roku budżetowego,
- są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne,
- stanowią część (etap) projektu, pod warunkiem, że samodzielne funkcjonowanie tej części (etapu) nie jest uzależnione od wykonania kolejnych etapów części całości projektu,
- zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja spełnia kryterium celowości i gospodarności, w szczególności warunki:

- zastosowania optymalnych środków do osiągnięcia założonych w nim celów,
- wykorzystania środków w sposób oszczędny i wydajny,
- proporcjonalności nakładów potrzebnych do jego realizacji do planowanych efektów.

  1. Analiza zgłoszonych projektów: 15 lipca – 30 sierpnia 2019 r.

- zgłoszone projekty zostaną poddane analizie przez wydziały Urzędu:

- ocena formalna – sprawdzona zostanie poprawność wypełnienia wszystkich pozycji formularza oraz liczba podpisów popierających zadanie,
- ocena merytoryczna – projekty sprawdzone zostaną w zakresie możliwości ich wykonania,
- konsultacje z autorami zadań – w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji lub dokonania uzgodnień.

  1. Ogłoszenie listy projektów do głosowania: 2 września – 27 września 2019 r.

- wskazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego projektów, które zostaną poddane pod głosowanie i tych, które nie zostaną poddane pod głosowanie z uzasadnieniem,
- składanie i rozpatrywanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu pod głosowanie,
- losowanie numerów projektów, które zostaną poddane pod głosowanie,
- ogłoszenie listy projektów do głosowania,
- ogłoszenie listy punktów do głosowania.

  1. Głosowanie: 7 października – 20 października 2019 r.

- głosować może każdy mieszkaniec,
- głosujący może oddać głosy na maksymalnie 3 projekty; głos oddany na projekty umieszczone na pierwszym miejscu będzie mnożony razy 3, na drugim miejscu razy 2, na trzecim miejscu razy 1,
- głosować może osoba małoletnia (konieczna jest zgoda opiekuna prawnego na udział w głosowaniu).

Głosować można poprzez:
- oddanie poprawnie wypełnionej karty do głosowania w ustalonych punktach do głosowania,
- wypełnienie karty przez Internet.

Rekomendowane do realizacji będą te zadania, które otrzymają największą liczbę głosów. Przy równej liczbie głosów o pozycji na liście wyników decydować będzie losowanie.

  1. Ogłoszenie wyników: do 28 października 2019 r.

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu,
- na stronie internetowej Urzędu,
- na tablicy ogłoszeń  Urzędu.

  1. Realizacja projektów: 2020 rok

- projekty z najwyższą liczbą głosów, aż do wyczerpania środków w każdej puli.

 

KONTAKT, POMOC I DODATKOWE INFORMACJE

Kontakt, pomoc i dodatkowe informacje

Przez cały czas realizacji budżetu obywatelskiego pytania można przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i uzyskać informację pod nr. tel. 32 6260164.

W okresie zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego, na dyżurach pełnionych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz, pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu będą udzielać pomocy w wypełnieniu formularzy – w każdy poniedziałek w godzinach 15.00-17.00 i w każdą środę w godzinach 13.00-15.00.

Szczegółowe informacje, dokumenty i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące budżetu obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej www.obywatelski.umig.olkusz.pl i na profilu Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu na Facebooku.