Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Dawno, dawno temu, a dokładnie w 1299 roku, niejaki "Henricus, civis de Ilkusz", czyli Henryk mieszczanin olkuski otrzymał prawo do założenia wsi Zimnodół. Ponieważ nie znamy daty nadania praw miejskich, a do naszych czasów nie zachował się dokument lokacyjny, tę datę przyjęto za pierwszy zapis o Olkuszu, jako mieście. Wcześniejsze wzmianki, jak ta z 1184 roku potwierdzająca istnienie olkuskiej parafii, czy dokument księcia Bolesława Wstydliwego z 1257 roku, w którym zobowiązał się wypłacać klasztorowi klarysek dwie grzywny złota rocznie z dochodów za olkuski ołów, dotyczą Olkusza , ale nie mamy pewności, czy posiadał już wtedy prawa miejskie.

Aby przybliżyć mieszkańcom i turystom historię Olkusza, Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu przygotował cały szereg działań popularyzujących historię, zabytki i atrakcje turystyczne Srebrnego Grodu.

- Zaproponowane przez nas różnorodne i skierowane do różnych grup odbiorców działania, mają na celu zainteresowanie mieszkańców i turystów naszą bogatą historią, z której jesteśmy dumni. Zachęcam wszystkich do udziału w naszych inicjatywach oraz odwiedzin atrakcji, których w naszym Srebrnym Grodzie nie brakuje – mówi Roman Piaśnik, burmistrz Miasta i Gminy Olkusz.

Święto Srebra

Święto Srebra – Dni Olkusza 2019 rozpoczęły obchody 720 lecia Olkusza. Kolejną inicjatywą z okazji urodzin Srebrnego Miasta jest akcja „Olkuskie Spacery Historyczne 2019”. W tym roku odbędzie się 15 bezpłatnych, ciekawych  wycieczek tematycznych po historii i zabytkach Olkusza. Organizatorem akcji jest olkuski magistrat we współpracy z partnerami, czyli lokalnymi stowarzyszeniami i wolontariuszami.

Materiały promocyjne

Modyfikacji poddano również logo Olkusza, tak, aby przypominało o 720-leciu miasta. Banery z tym znakiem oraz panoramą dawnego Olkusza i współczesną panoramą zostały już umieszczone w kilku punktach miasta. „Urodzinowe” logo Olkusza znalazło się także na specjalnej edycji kartek pocztowych przygotowanych przez olkuski magistrat oraz na okolicznościowym stemplu.

logo

Został także opracowany specjalny folder „Olkusz. Srebrne Miasto” przybliżający historię, zabytki i współczesność naszego miasta. Na zlecenie magistratu powstał krótki film, w którym – z użyciem nowoczesnych technik – zostały zaprezentowane największe atrakcje miasta. Zapowiedź filmu można oglądać na telebimie przed budynkiem magistratu, a pełną wersję w internecie. Pierwsi widzowie mieli jednak okazję zobaczyć film „Zatrzymaj się w Srebrnym Mieście” w czasie Święta Srebra – Dni Olkusza 2019 oraz – na dużym ekranie – w olkuskim kinie Zbyszek.

Zobacz film „Zatrzymaj się w Srebrnym Mieście”

Klatka z filmu

https://www.youtube.com/watch?v=_6TIV3kV54U

Już wkrótce zostanie ogłoszony internetowy quiz, w którym każdy będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę o historii i zabytkach Olkusza. Dla zwycięzców zostaną przygotowane zestawy okolicznościowych materiałów promocyjnych, wykonanych z okazji jubileuszu miasta.

Ponadto, we współpracy z grupą pasjonatów tworzących TRInO, czyli Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację, przygotowana została trasa po naszym mieście związana z historią Olkusza. Zabawa polega na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK) i udzieleniu poprawnych odpowiedzi na pytania.

W tym roku powstanie także „Srebrny szlak gwarków olkuskich”, czyli ścieżka edukacyjno-historyczna w obrębie olkuskiej starówki. Postacie gwarków, czyli olkuskich górników, zostaną ustawione przy najciekawszych zabytkach olkuskiej starówki.

- Interesujmy się naszym miastem, chciejmy go poznawać i doświadczać. Można to robić na własną rękę, ale również z pomocą wszystkich instytucji, które organizują inicjatywy skierowane do różnych grup. Ważne, byśmy potrafili dostrzec, jak wiele piękna jest w Srebrnym Mieście – podsumowuje Roman Piaśnik, włodarz Olkusza.