Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     O O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  /Dz. U. z 2019r. poz. 852/ - Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w 2019r. na terenie Miasta i Gminy Olkusz obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych.

Niezastosowanie się do powyższego zakazu pociąga za sobą odpowiedzialność karną wynikającą z w/w  ustawy.

 

 

Roman Piaśnik

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz