Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu ul. Kluczewska 4, zawiadamia, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej nastąpią zakłócenia i częściowe przerwy w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Bogucin Mały, Bogucin Duży, Czarny Las i część Podgrabia od sk. ul Zamkowa

W DNIU 27.06.2019 r. OD GODZ. 6.30 DO GODZ. 13.00

Po uruchomieniu sieci wodociągowej może nastąpić podwyższona barwa wody.