Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Czy podczas odgruzowania zasypanych piwnic danego Kwartału Królewskiego w Olkuszu uda się odnaleźć ślady królewskiej mennicy?

Rozpoczynają się prace przy odgruzowaniu zasypanych piwnic danego Kwartału Królewskiego w Olkuszu. Zasypane wejścia do trzech komór piwnic zostały odkryte przed kilkoma miesiącami. Prowadzą do nich gotyckie portale. Teraz, pod nadzorem archeologa, władze miasta zleciły usunięcie zasypiska. Wstępnie szacuję się, że trzeba będzie usunąć z piwnic około 436 metrów sześciennych zasypiska. Prace mają potrwać dwa miesiące.

Piwnice

Nie wiemy, kiedy dokładnie te trzy komory piwnic zostały zasypane. Czy miało to miejsce po zakończeniu działalności królewskiej mennicy w Olkuszu na początku XVII wieku, czy później? Dopiero analiza przedmiotów znalezionych podczas badań archeologicznych pozwoli dać jednoznaczną odpowiedź na to pytanie. Wiemy, że w zasypanych piwnicach zachowały się stropy, jednak stan ich zachowania poznamy po odgruzowaniu piwnic.

Nie wyklucza się, że w zasypanych piwnicach uda się odkryć wejścia do podziemnych korytarzy, które według miejscowej tradycji znajdowały się pod rynkiem. Możemy tylko przypuszczać, że gotyckie piwnice kryją jakąś zagadkę. Pozostałe piwnice pod starostwem, gdzie obecnie trwają prace w ramach projektu „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” nie były całkowicie zasypane. Prace przy odgruzowaniu trzech komór piwnic prowadzi firma Poltrans -Elektro z Zadola Kosmolowskiego. Wartość umowy to 268 tys. zł brutto.

Piwnice

Mennica królewska w Olkuszu działała w latach 1579 – 1601. Szacuje się, że wybito w Olkuszu przeszło połowę wszystkich monet, jakie wyprodukowano w tym czasie w Polsce.  W ramach prowadzonych od ubiegłego roku prac na terenie dawnego Kwartału Królewskiego archeolodzy odkryli wiele cennych znalezisk, które poszerzają wiedzę o historii Srebrnego Miasta. Poza licznymi monetami od XV do XVII wieku odnaleziono m.in. zabytkowy liczman z Norymbergi pochodzący prawdopodobnie z XV wieku. Przypominających monety liczmanów używano jako swego rodzaju żetonów przy wykonywaniu obliczeń matematycznych za pomocą abakusa, czyli prekursora liczydła, w bankach, kantorach i urzędach, w tym oczywiście w mennicach.

Piwnice

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę trasy muzealnej w piwnicach Starostwa i multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza pod rynkiem. Pod koniec tego roku powinien się rozpocząć kolejny etap prac związanych z adaptacją pomieszczeń piwnic ratusza i Starostwa na ekspozycji z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów. Ekspozycja w piwnicach pod Starostwem będzie prezentowała m.in. historię olkuskiego górnictwa srebra i ołowiu, a także mennicy. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowe obiekty będzie można zwiedzić w 2020 roku. Projekt zagospodarowania Kwartału Królewskiego przewiduje nie tylko ekspozycję muzealną, ale również restaurację, pokoje hotelowe, ogród z kameralną sceną, pomieszczenia konferencyjne, sklep z pamiątkami czy pomieszczenia dla organizacji pozarządowych.

Piwnice

Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rewitalizacja kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 6. Osi Priorytetowej, Działania 6.1. Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całej inwestycji to około 20 mln zł, z czego przeszło 6,5 mln stanowi kwota dofinansowania.