Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 207 w dniach od  05.07.2019r. do 16.08.2019r.  wywieszony będzie  wykaz  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu tj. działki nr 2020/2 o pow. 677 m2, położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej, objętej księgą wieczystą KR1O/00007943/5 .

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w/w działka znajduje się w terenie oznaczonym „ 13MJU” – opisanym jako : „ Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi” oraz w terenie „ 1RO” – opisanym jako : „ Tereny ogrodów”.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo jej nabycia stosownie do art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – upływa

z dniem 16.08.2019r.  

Bliższe informacje uzyskać można w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem  w godz. 7.00-15.00  w pok. 204  lub pod numerem telefonu 32 6260204.