Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211 w dniach od 09.08.2019r. do 30.08.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 

- część działki nr 684 o powierzchni 376m2 położonej w Olewinie z przeznaczeniem pod zieleń przydomową oraz dojazd (działka obecnie zajmowana na podstawie obowiązującej umowy) na okres 3 lat. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: rocznie brutto: 156,70 zł oraz miesięcznie brutto: 3,69 zł  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry, miesięcznie do 10 każdego miesiąca z góry;

- działki nrnr 613/5, 613/4, 613/31 o łącznej powierzchni 2043m2 położone w Olkuszu, przy ul. Wapiennej (działki obecnie zajmowane na podstawie obowiązującej umowy) z przeznaczeniem pod ogród warzywno- owocowy na czas nieokreślony. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za ogród – 80,00 zł Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31marca każdego roku z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu, przy ul. Osieckiej z przeznaczeniem pod 12 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21m2. Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 82/4 położonej w Olkuszu przy ul. 20 Straconych o powierzchni 110m2 z przeznaczeniem pod zieleń przydomową o pow. 90m2 oraz garaż o pow. 20m2 (działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu: zgodnie  z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: rocznie brutto: 154,98 zł oraz miesięcznie brutto: 24,60 zł.  Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry, a miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 623/5 o powierzchni 13m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.345.2019 z 15.05.2019r. w wysokości:195,00 zł netto (tj. 239,85 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry;

- część działki nr 596/2 o powierzchni 1m2 położonej w Pomorzanach z przeznaczeniem pod urządzenie infrastruktury technicznej. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.345.2019 z 15.05.2019r. w wysokości: 54,50 zł netto (tj. 67,04 zł brutto). Termin wnoszenia opłat: rocznie: do 31 marca każdego roku z góry.

  

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.