Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

W niedzielę 11 sierpnia w Zimnodole odbywały się uroczystości jubileuszowe 720-lecia Zimnodołu oraz 90-lecia powstania OSP. Pan Roman Piaśnik Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz przekazał list gratulacyjny, z okazji obu jubileuszy, który na ręce Pana Stanisława Chmista – sołtysa Zimnodołu przekazała obecna na uroczystościach Pani Jolanta Motyczyńska z-ca burmistrza ds. komunalnych. List gratulacyjny w imieniu Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu przekazał mł. brygadier Michał Polak - Zastępca Komendanta.
W uroczystościach uczestniczyli także, Pan Jacek Osuch – Wiceminister Sportu i Turystyki,  Pan Jan Kucharzyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu, Pan Apolinary Ćwięczek - Radny Rady Miejskiej, Druh Grzegorz Ziarno - Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, Pan Paweł Czarnota – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku, Pan Jarosław Cieślik – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UMiG w Olkuszu, sołtysi sąsiednich miejscowości, jednostki OSP oraz mieszkańcy Zimnodołu i przybyli goście. Po uroczystej Mszy św., którą odprawił ks. Jan Radzik proboszcz Parafii w Osieku przedstawiony został rys historyczny Zimnodołu, jednej z najstarszych miejscowości na Ziemi Olkuskiej. Z informacji o lokacji Zimnodołu w 1299 roku dowiadujemy się, że Olkusz już wtedy był miastem. Ponieważ Wierzbięta – kasztelan czchowski pozwolił Henrykowi mieszczaninowi z Olkusza lokować na swych włościach Zimnodół.

Rys historyczny zawierał również informacje o powołaniu, funkcjonowaniu i zasługach Ochotniczej Straży Pożarnej w Zimnodole, jednej z najstarszych jednostek OSP na naszym terenie.
W trakcie trwania uroczystości odznaczony został sztandar jednostki OSP Zimnodół oraz wyróżniający się strażacy – ochotnicy.

Nie zabrakło również wielu niepublikowanych dotąd informacji m.in. na temat szkolnictwa, piechoty wybranieckiej, przynależności parafialnej, klęsk żywiołowych, epidemii, walki mieszkańców o przestrzeganie prawa, czy udziału w konspiracji. Udało się do nich dotrzeć dzięki współpracy z historykiem w ramach projektu realizowanego przez KGW – „Zimnodół 720 lat historii, tradycji i kultury” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest wydanie w roku jubileuszowym rysu historycznego na temat Zimnodołu, jego mieszkańców, kultury i tradycji.

Organizatorami uroczystości była OSP Zimnodół, sołtys i rada sołecka oraz Panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Przygotowanie dekoracji wsparł Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Tekst i zdjęcia : Sołectwo Zimnodół