Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu

 obok pok. 211 w dniach od 11.10.2019r. do 01.11.2019r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości  przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat:

 

- część działki nr 3985/3 o powierzchni 1800m2 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej z przeznaczeniem pod urządzenie boiska sportowego. Stawka czynszu: zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Olkuszu z dnia 02.10.2019r. w wysokości: 50,00zł brutto. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 944/13 o powierzchni 110m2 położonej w Braciejówce z przeznaczeniem pod zieleń rekreacyjną oraz miejsce postojowe. Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: za zieleń 73,18zł brutto płatne w stosunku rocznym, a za parking 9,22zł brutto płatne w stosunku miesięcznym. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie do 10 każdego miesiąca  z góry, a rocznie do 31 marca  każdego roku z góry;

- część działki nr 4263 położonej w Olkuszu, przy ul. Osieckiej z przeznaczeniem pod 12 stanowisk handlowych, na placu targowym, zlokalizowanym w Olkuszu przy ul. Osieckiej – każde stanowisko o pow. 21m2. Stawka czynszu: zgodnie  z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 0050.3080.2018 z 11.07.2018r. w wysokości:126,00 zł netto (tj. 154,98 zł brutto) - w cenę czynszu wliczona zostaje opłata za wodę, oświetlenie oraz odbiór nieczystości stałych. Termin wnoszenia opłat: miesięcznie: do 10 każdego miesiąca  z góry;

- część działki nr 1135/1 położonej w Olkuszu przy ul. Wiejskiej  o powierzchni 500m2 z przeznaczeniem pod ogród warzywno - owocowy(działka obecnie zajmowana bezumownie). Stawka czynszu: zgodnie z Uchwałą nr VIII/88/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z 17.05.2011r. w wysokości: 60,00zł. Termin wnoszenia opłat: rocznie do 31 marca każdego roku z góry;

  

 

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednego wniosku o dzierżawę nieruchomości wyłonienie Dzierżawcy nastąpi w drodze przetargu, a stawka czynszu będzie stawką osiągniętą w przetargu.

  • Ogłoszenie może zostać zmienione lub odwołane.

 

Dzierżawa  przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzierżawy winne są w terminie  wywieszenia wykazu złożyć w tut. Urzędzie wniosek na dzierżawę nieruchomości. Oferta winna zawierać następujące informacje: oznaczenie nieruchomości, położenie, propozycję zagospodarowania działki, proponowany okres dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem w godz. 700-1500(pok. nr 210) lub pod numerem telefonu (032) 626-02-10.