Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wręczenie nagród laureatom konkursu „Wolontariusz Roku 2019” było kulminacyjnym momentem XII Targów Wolontariatu, jakie odbywały się 5 grudnia w Miejskim Ośrodku Kultury. W imieniu burmistrza Romana Piaśnika gratulacje i podziękowania zwycięzcom konkursu i wszystkim wolontariuszom złożyła pani Bożena Krok, zastępca burmistrza ds. Społecznych.

Targi

Uczestników uroczystości powitały panie Anna Dela, prezes Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” oraz Marida Zoń, dyrektor olkuskiego Zespołu Szkół nr 4, które to instytucje były organizatorami tegorocznych Targów Wolontariatu. Wśród gości nie zabrakło pani poseł Agnieszki Ścigaj, zastępcy burmistrza Bożeny Krok, starosty Bogumiła Sobczyka, a także dyrektorów olkuskich szkół, instytucji oraz placówek.

Targi

Po przywitaniu i podziękowaniach rozpoczęła się gala konkursu „Wolontariusz Roku”, organizowanego przez stowarzyszenie „Res Sacra Miser”. Celem konkursu jest uhonorowanie osób propagujących na co dzień wolontariat  i pracujących bezinteresownie dla dobra innych. Do konkursu zgłoszono prawie trzydzieści osób.

Targi

W kategorii „Najlepszy wolontariusz w mojej organizacji” zwyciężyła Olga Kluczewska, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Zamek Rabsztyn”. Przed wręczeniem nagrody krótko przedstawiono jej działalność wolontariacką, która nie ogranicza się do wspierania stowarzyszenia, ale obejmuje także pomoc w działaniach podejmowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, czy Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu.

Targi

W kategorii „Najlepszy wolontariusz – uczeń”  zwyciężyła  Aleksandra Pyż, uczennica IV LO w Olkuszu. Ola pomaga innym od lat. Zaczynała swoje działania wolontariackie, jeszcze jako uczennica SP 3, a potem Gimnazjum Nr 3.

Członkowie Kapituły Konkursu wyróżnienia specjalne przyznali dla: Mileny Wróbel, uczennicy Zespołu Szkół nr 1 w Olkuszu oraz dla Aleksandry Pietras, uczennicy Zespołu Szkół nr 4 w Olkuszu.

Zwycięzcą konkursu w kategorii „Najlepszy wolontariusz pedagog- propagator idei wolontariatu” została pani Agata Spyra nauczycielka języka angielskiego w olkuskim IV LO i zarazem opiekunka Szkolnego Koła Wolontariatu.

Targi

W imieniu burmistrza Olkusza Romana Piaśnika okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami oraz drobne upominki wręczyła laureatom pani wiceburmistrz Bożena Krok, która podkreślała, jak wielką rolę dla lokalnej społeczności odgrywa wolontariat i gratulowała wszystkim wolontariuszom i ich opiekunom.

Po wspólnej fotografii wszystkich uczestników konkursu rozpoczęła się część artystyczna. W holu Domu Kultury na specjalnie przygotowanych stoiskach można było zapoznać się z działalnością wolontariacką podejmowaną przez olkuskie stowarzyszenia i szkoły.

 Targi

Targi