Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja o obowiązku przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorców
oraz gdzie można uzyskać dane o jakości powietrza

Zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową przyjętą przez Sejmik Województwa Małopolskiego  w styczniu 2017 r., od 1 lipca 2017 r. na terenie województwa małopolskiego obowiązuje zakaz eksploatacji nowych instalacji spalania paliw stałych o parametrach emisji gorszych niż wyznaczone w unijnym rozporządzeniu w sprawie ekoprojektu (poniżej 5 klasy i ecodesingu).

Dla istniejących kotłów pozaklasowych zakaz eksploatacji zacznie obowiązywać  od  1 stycznia 2023 r., a dla kotłów klasy 3 i 4 od 1 stycznia 2027 r. 

Ogrzewacze (instalacje wydzielające ciepło bezpośrednio), które nie spełniają wymagań ekoprojektu lub ich sprawność cieplna wynosi poniżej 80%, od 1 stycznia 2023 r. muszą zostać wymienione lub doposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu do poziomu zgodnego z wymaganiami ekprojektu.

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze województwa małopolskiego – osoby fizyczne jak również przedsiębiorców. Dotyczy więc budynków mieszkalnych, ale także budynków gospodarczych, szklarni, tuneli foliowych, kurników, lokali usługowych i przemysłowych. Ograniczenia obejmują wszystkie instalacje, w których następuje spalanie paliw, między innymi w ramach procesów produkcyjnych, gastronomii, wędzarni, suszarni, itp.

Ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje wyłączenie od stosowania przepisów uchwały antysmogowej jedynie w przypadku instalacji, które wymagają pozwolenia na emisję lub pozwolenia zintegrowanego lub wymagają zgłoszenia, oraz w przypadku spalania paliw poza instalacjami.

Kontrole przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Olkusz mogą prowadzić  funkcjonariusze Straży Miejskiej, Policja i Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Za niedostosowanie się do przepisów wynikających z uchwały antysmogowej grozi mandat w wysokości do 500 zł. Sprawa może również zostać skierowana do sądu, który może wymierzyć karę grzywny nawet do 5 000 zł.

Szczegółowe informacje na temat wymagań uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej dostępne są na stronie internetowej: https://powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/przedsiębiorcy/

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości udostępniony został formularz kontaktowy: https://powietrze.malopolska.pl/kontakt/ oraz infolinia 12 63 03 100.

          

Zachęcam wszystkich Mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie na wymianę kotłów. Aktualnie dostępny jest program rządowy „Czyste powietrze”.

Zainteresowanych Mieszkańców zapraszamy na konsultacje i pomoc w zakresie wypełnienia i złożenia wniosku do programu „Czyste powietrze” codziennie w godzinach pracy Urzędu w pokoju 334 lub pod nr telefonu 32 6260184. 

 

Gdzie uzyskać informacje o jakości powietrza?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców została utworzona platforma informująca o jakości powietrza na stronie www.powietrze.malopolska.pl/jakosc-powietrza. Dzięki stałemu monitoringowi można śledzić na bieżąco jakość powietrza w oparciu o dane  stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dla Państwa wygody widżet do platformy został również zamieszczony na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.pl. Prosty system graficzny przedstawia informacje o jakości powietrza w okolicy oraz o wprowadzonych stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. Istnieje również możliwość zapisania się do newslettera (www.powietrze.malopolska.pl/komunikaty) aby na bieżąco otrzymywać komunikaty o wprowadzeniu stopni zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w poszczególnych obszarach Małopolski.

Przybliżone dane o stanie zanieczyszczenia powietrza można uzyskać również z 7 sensorów zlokalizowanych w Olkuszu. Informacja  dostępna jest na stronie www.airly.eu

Na portalu Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu udostępniony został formularz pn. Ekointerwencja, który daje możliwość zgłaszania naruszeń z zakresu środowiska. Obecnie formularz przyjmuje zgłoszenia w czterech najważniejszych obszarach:

  • spalanie odpadów,
  • eksploatacja kotłów i kominków niespełniających wymagań uchwały antysmogowej,
  • naruszenie przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorcę,
  • sprzedaż węgla złej jakości.

Zgłoszenia są automatycznie przekazywane do organów odpowiedzialnych za przeprowadzenie kontroli.