Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Wyjątkowo ciepła zima sprawiła, że szybko posuwają się prace na zamku w Rabsztynie. Inwestycja jest realizowana przez władze Olkusza w ramach projektu „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego”. W odgruzowywanym obecnie pałacowym przyziemiu powstanie podziemny pawilon do obsługi ruchu turystycznego. Zostanie także zagospodarowany teren wewnątrz i na zewnątrz pałacowych murów.

- Osoby przejeżdżające przez Rabsztyn zwracają uwagę na rusztowania ustawione przy południowej ścianie pałacu. Postępy są już wyraźnie widoczne i każdy zainteresowany może je zaobserwować. Bardzo cieszy fakt, że już niedługo nasza warownia stanie się jeszcze ciekawszym punktem Szlaku Orlich Gniazd. Znacznie zwiększy się potencjał tego miejsca – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Obecnie trwają prace przy konserwacji zewnętrznej i wewnętrznej strony murów. Konieczne jest czyszczenie muru, następnie uzupełnianie brakujących elementów, spoinowanie, a na koniec impregnacja. Wcześniej w podobny sposób poddano konserwacji północną i wschodnią ścianę zamku. W kilku miejscach konieczne okazało się wzmocnienie murów specjalnymi kotwami.

Intensywne prace trwają także wewnątrz zamkowych murów. Usuwana jest część zasypiska gruzu z piwnic południowego skrzydła pałacu. Ma to na celu wytyczenie poziomu, na którym powstaną tarasy, a także uczytelnienie odkrytych murów oraz wykonanie izolacji ścian i odwodnienia. Podczas prac znaleziono otwory okienne w odsłoniętym murze. W zasypisku gruzu odnaleziono także ciekawe fragmenty renesansowych detali architektonicznych, m.in. tralki z balustrady krużganków, fragment portalu oraz kamienny element, który mógł stanowić zwieńczenie narożnika budynku.

Poza tym odnaleziono sporo fragmentów ceramiki z XVII wieku, czyli czasu zniszczenia zamku podczas potopu. Trwają także przygotowania do wykonania betonowej tzw. płyty dennej w komorach piwnic północnego skrzydła pałacu. Potem zostanie wykonana żelbetowa płyta przykrywająca przyziemie pałacu.

W pomieszczeniach komór przyziemia ma powstać podziemny pawilon. Przed wykonaniem płyt konieczne było odgruzowanie ściany krużganków także od strony dziedzińca. Mury zostały wzmocnione i zabezpieczone izolacją. Kiedy odsłonięto mury okazało się, że zostały zbudowane z wykorzystaniem tzw. łęków, czy inaczej łuków odciążających. 

Kolejne prace, zaplanowane na ten rok, będą obejmowały wykonanie stalowych schodów łączących poziom patio i taras nad pawilonem. Na razie wykonano stalowe schody zewnętrzne we wschodnim skrzydle pałacu, które mają pełnić funkcję wyjścia ewakuacyjnego. Wzdłuż wschodniej ściany pałacu zostanie wybudowany trójkątny stalowy taras, wsparty na istniejących ścianach. Na dziedzińcu powstanie niewielka modułowa scena, na której będą organizowane koncerty oraz spektakle.

W ramach inwestycji konieczne będzie wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z budową szamba poza murami zamku, instalacji wentylacyjnej, grzewczej i elektrycznej. W pawilonie zostanie także wykonana stolarka okienna i drzwiowa oraz posadzki, tynki, podwieszane sufity oraz położone płytki ceramiczne. W podziemnym pawilonie zostaną zlokalizowane obiekty służące obsłudze ruchu turystycznego. Będzie tam informacja turystyczna i kasa biletowa, a także węzeł sanitarny z toaletami i kawiarnia dla zwiedzających. Na dziedzińcu powstanie strefa rekreacyjna ze sceną i trawiaste tarasy.

Warto podkreślić, że część zamku zostanie przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, m.in. zostaną usunięte progi, co umożliwi samodzielny wjazd osób na wózkach inwalidzkich na dziedziniec zamku dolnego, a jedna z toalet w podziemnym pawilonie będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie tych prac pozwoli zamknąć zasadniczy zakres robót budowlanych, koniecznych do udostępnienia całości zamku zwiedzającym. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 października 2020 roku.

Na realizację tego zadania władze Olkusza pozyskały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę na dofinansowanie Gmina Olkusz podpisała 17 stycznia 2019 roku. Wartość projektu: 3 114 883,65 zł, z czego 1 709 387,32 pokryje unijne dofinansowanie.