Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr nr 1570, 1577 położone w Niesułowicach o ogólnej powierzchni 6,6595ha - wyznaczony na dzień 31.03.2020r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, w sali nr 220, na I piętrze.

Odwołanie przetargu uzasadnia się ogłoszonym stanem epidemii.

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu obok pok. 211