Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu, w oparciu o prognozy Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Krakowie ostrzega, że od godz. 20:00 dnia 13.05. br. do godz. 12.00 dnia 14.05. br. na obszarze województwa małopolskiego prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami od 25 mm do 35 mm.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych i zapobiegawczych oraz poinformowanie odpowiednich jednostek i służb.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i podjętych działaniach proszę na bieżąco informować zgodnie z obowiązującymi procedurami PCZK.