Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olkuszu w sprawie udziału mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2019 rok

 

Informuję, że w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 15.30 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu, 32-300 Olkusz ul. Francesco Nullo 29 podczas XVI sesji Rady Miejskiej w Olkuszu odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Olkusz za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Pisemne zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy tj. do dnia 15 czerwca 2020 roku (poniedziałek) w godzinach od 7:00 – 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz, Rynek 1, pok. 239.

Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w/w zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

 

W załączeniu proponowany wzór zgłoszenia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Olkuszu

/-/ Jan Kucharzyk

 

- Ogłoszenie ze zgłoszeniem

- Klauzula informacyjna RODO