Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz informuje, że w budynku Urzędu Miasta i Gminy Olkusz na tablicy ogłoszeń, obok pok. 308 w dniach od 09.06.2020 r. do 29.06.2020 r. wywieszony będzie wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

 - działka nr ew. gr. 455/9 w Olkuszu w celu umieszczenia w niej urządzeń infrastruktury technicznej: przyłącz elektryczny.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Drogowo-Inwestycyjnym  w godz. 700-1500 (pok. nr 308) lub pod numerem telefonu (032) 626-01-58