Urząd Miasta i Gminy Olkusz

Ułatwienia

Menu Główne

 Loga

Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację budynku Przedszkola Nr 8 przy ulicy Legionów Polskich 12 w Olkuszu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Inwestycja jest prowadzona przez olkuski magistrat w ramach zadania „Modernizacja budynku przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej na cele społeczne i gospodarcze w Olkuszu”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

- Dzięki modernizacji budynku przedszkola będą się w nim mogły odbywać zajęcia integracyjne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami. Przedszkole Nr 8 w Olkuszu powstało w 1980 roku użytkowany od 40 lat budynek, wymagał modernizacji - komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Przedszkole Nr 8

Prace na zlecenie władz gminy będzie wykonywała firma Dermex z Chełmka, która przedstawiła najkorzystniejszą ofertę z siedmiu, jakie zgłoszono do przetargu. Potrwają do końca października, a ich wartość, to 1 201 108,64 zł.

Zakres robót jest dość znaczny. Obejmuje docieplenie budynku, modernizację studzienek piwnicznych oraz wykonanie opaski wokół budynku. Zostaną także wykonane dojścia i chodniki oraz zamontowane elementy małej architektury. Prace wewnątrz przedszkola obejmą m.in. modernizację części pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także modernizację posadzki schodów, węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania, a także instalacji elektrycznej i odgromowej. Zostanie także wykonana instalacja oddymiania klatek schodowych oraz instalacja oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych. Wykonane zostaną również oznaczenia sal i pomieszczeń w formie pisemnej oraz w alfabecie Braille'a. Firma na wykonane prace udzieli 8 lat gwarancji.

Przedszkole Nr 8

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 11. Osi Priorytetowej Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1. Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W skład szerszego projektu, poza modernizacją budynku Przedszkola Nr 8, wchodzi także budowa targowiska przy ulicy Osieckiej oraz chodników przy blokach 1 i 1a przy ulicy Strzelców Olkuskich. Oba te zadania zostały już ukończone.